"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Geografiska perspektiv på turism och hållbarhet

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Under kursen ges en översikt över ett flertal forskningsområden inom kulturgeografin och hur turismgeografin tar sig an dessa forskningsområden. Här diskuteras turismgeografins position inom geografisk forskning och dess bidrag till forskning om hållbar utveckling. I kursen ges vikt åt att positionera turism som en integrerad del inom det geografiska forskningsfältet och att kritiskt beakta och problematisera hur turism och hållbar utveckling införlivas i forskning om mobilitet och regional utveckling i städer såväl som i landsbygd. Särskild vikt läggs på turism som ekonomisk aktivitet och pågående debatter inom turismforskningen problematiseras och granskas. Kursen ger också möjlighet till ämnesmässig fördjupning och förberedelse inför examensarbetet.

Är du intresserad av vad studenter tycker om kursen? Om du skickar ett mail till Fredrik Gärling kan du få ta del av kursutvärderingen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Linda Lundmark