Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundläggande laboratorievetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen består av tre moduler 

Modul 1: Introduktion till universitetsstudier 3 hp 
I modulen ingår genomgång av regler och riktlinjer för studier vid programmet, studieteknik och universitetsorganisation samt en genomgång av nationell kompetensbeskrivning för biomedicinsk analytiker. Modulen behandlar även kognitiv psykologi där den studerande ges insikt i och medvetenhet om gruppstrukturer och gruppers utveckling över tid. Dessutom introduceras Agenda 2030 och genom grupparbete belyses hälsa och sjukdomspanorama ur ett globalt perspektiv. Deltagande i den fakultetsgemensamma dagen är obligatorisk. 

Modul 2: Laboratorievetenskap 8 hp
I modulen ingår grundläggande kemi, stökiometriska beräkningar, kemisk jämvikt samt pH-beräkningar på syra-, bas- och buffertsystem samt kemikaliehantering. 

Modul 3: Statistik 4 hp  
Modulen omfattar vetenskapsteori där kunskapsbegrepp, forskning, hypotesbildning och hypotesprövning samt källkritik och kritiskt tänkande tas upp. Grundläggande beskrivande statistik ingår med anknytning till laborationer vilka belyser precisions- och riktighetsbestämningar, felsökning, redovisning av felkällor, angivande av mätosäkerhet samt vetenskaplig dokumentation med fokus på tabeller och diagram.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Karin Emanuelsson