Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Hälsa, miljö och hållbarhet

  • Antal högskolepoäng 3,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Målet med kursen är att fördjupa förståelsen för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar. Kursens olika delar innefattar:
  • Globala processer såsom miljö- och klimatförändringar
  • Kvalitativa och kvantitativa metoder i miljöhälsoforskning
  • De globala hållbarhetsmålen / Agenda 2030
  • Hälsokonsekvensanalys
  • Klimatanpassning
  • Ramverk inom miljö- och klimatpolitik.

Innehållet belyser miljöförändringar beroende på antropogena och naturliga orsaker, och avhandlar hur kunskap och lösningar tas fram i ett samspel mellan olika aktörer. Kursen kommer behandla hur världen och miljön förändras, fokuseras på övergripande policy och hållbarhetsprocesser, och innefattar teori och metoder för miljöhälsorelaterad forskning och hälsokonsekvensbeskrivningar.

Föreläsningar, seminarier, dator- och gruppövningar. Undervisningen sker på engelska.

Anmälan och behörighet

Hälsa, miljö och hållbarhet, 3,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

17 januari 2022

Slutar

31 januari 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 8 657 kr. Total studieavgift: 8 657 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F3051

Anmälan

Anmälan öppnar 1 juni 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 augusti 2021.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson