Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Hematologi

Du är antagen till kursen Hematologi, men innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan, så svarar vi. Vi ses!

Så här börjar du

Om kursen

 • Programmets/kursens upplägg

  Observera att kursuppropet är obligatoriskt, det är mycket viktigt att meddela kursansvarig om man inte kan närvara vid kursuppropet.

  Innehåll
  Utbildningen avses ge ökad kunskap om diagnostik, behandling, prognos, omvårdnad och rehabilitering av den blodsjuke patienten. Medicinska, sociala och psykologiska aspekter på och komplikationer förorsakade av sjukdom och behandling har stor betydelse för patienten och anhöriga och kommer särskilt att behandlas.
  Förväntade studieresultat:
  Kunskap och förståelse
  Den studerande ska:
  * visa teoretiska kunskaper om hematologiska sjukdomars diagnostik, behandling och prognos.
  * visa teoretiska kunskaper om hematologiska sjukdomars omvårdnad, sociala och psykologiska aspekter och rehabilitering.

  Färdighet och förmåga
  Den studerande ska:
  * Ha erhållit färdigheter att tolka olika analysresultat av värde för den hematologiska patienten.
  * Kunna ta ställning till och åtgärda specifika omvårdnadsproblem och behov hos den hematologiska patienten.

  Undervisningens upplägg
  Kursen är en distansutbildning med deltidsstudier, 50%. Under kursens gång anordnas fem sammankomster i Umeå med seminarier och föreläsningar. Dessa kräver fysisk närvaro och omfattar totalt ca 15 undervisningsdagar.
  Mellan sammankomsterna arbetar den studerande självständigt utifrån kurslitteratur, studieuppgifter och projektarbete.

  Examination
  Skriftlig examination av förvärvade kunskaper sker genom individuell hemtentamen inför varje kurstillfälle. Tentamina består av patientfall där det ingår att tolka symtom och analysresultat. Projektarbete genomförs av två eller tre studenter tillsammans och projektarbetet redovisas vid ett seminarium där kursdeltagare och kursansvariga granskar och diskuterar arbetet.

  Fäll ihop
 • Övrig information 1

  Kursen du ska läsa ges av Institutionen för Strålningsvetenskaper.

  Kurstillfällen

  220905-09
  221012-14
  221109-11
  221207-09
  230112-13

  Kursansvarig
  Anna Klintbo (anna.klintbo@regionvasterbotten.se)

   

  Fäll ihop
 • Övrig information 2

  Kurslitteratur

  Blodets sjukdomar : lärobok i hematologi
  Gahrton Gösta, Juliusson Gunnar
  1. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 478 s. :
  ISBN: 978-91-44-06924-1 (inb.)

   

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)