Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Historiska perspektiv på demokrati

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Kursen behandlar i huvudsak demokratins historia från antiken till sent 1900-tal, både vad gäller hur nuvarande politiska system från olika delar av världen har byggts upp och legitimerats. Särskilt fokus läggs på utvecklingen av moderna former av demokrati från 1600-talet och framåt. Utöver kurslitteratur, kommer studenten möta och arbeta med historiska källtexter som har betydelse för demokratin för att erhålla en djupare förståelse för demokratins idéhistoria. 

Kursen innehåller dessutom en omfattande översikt av olika teoretiska modeller för att förstå och definiera demokrati, samt ett urval av exempel från 1900-talet då demokratin har utmanats eller hotats. Syftet med detta är att ge studenten ett historiskt perspektiv som kan förbättra studentens förmåga att identifiera och värdera nutida fall där demokratin utmanas eller hotas.

Anmälan och behörighet

Historiska perspektiv på demokrati, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2021

Slutar

16 januari 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen utgörs huvudsakligen av självstudier och analys av kurslitteraturen utifrån läsanvisningar som tillhandahålls via kursens webbaserade lärplattform. Kursen innehåller inga föreläsningar, men studenten har tillgång till korta introduktioner till kursens huvudteman som görs tillgängliga genom kursens lärplattform, såväl som regelbundna webbaserade träffar med kursens lärare. Obligatoriska betygsatta (underkänd/godkänd) seminarier ingår i kursen. Dessa genomförs skriftligt via kursens lärplattform och muntligt via digitala mötesverktyg som Zoom. För studenter som befinner sig i Umeå kan seminarier komma att hållas på campus istället för digitalt. Vid vissa seminarier kommer särskilt fokus att ligga på analys av historiska källtexter. 

Studenten måste ha tillgång till dator med mikrofon och webbkamera samt tillgång till en stabil internetuppkoppling för att delta vid webbaserade seminarier. 

Behörighetskrav

Historia 90 hp eller Idéhistoria 90 hp , eller kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande. En B/6 och (om kursen ges på svenska) svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-16016

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Lena Berggren