Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historiska perspektiv på demokrati

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen behandlar i huvudsak demokratins historia från antiken till sent 1900-tal, både vad gäller hur nuvarande politiska system från olika delar av världen har byggts upp och legitimerats. Särskilt fokus läggs på utvecklingen av moderna former av demokrati från 1600-talet och framåt. Utöver kurslitteratur, kommer studenten möta och arbeta med historiska källtexter som har betydelse för demokratin för att erhålla en djupare förståelse för demokratins idéhistoria. 

Kursen innehåller dessutom en omfattande översikt av olika teoretiska modeller för att förstå och definiera demokrati, samt ett urval av exempel från 1900-talet då demokratin har utmanats eller hotats. Syftet med detta är att ge studenten ett historiskt perspektiv som kan förbättra studentens förmåga att identifiera och värdera nutida fall där demokratin utmanas eller hotas.

Anmälan och behörighet

Historiska perspektiv på demokrati, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

31 oktober 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen utgörs huvudsakligen av självstudier och analys av kurslitteraturen utifrån läsanvisningar som tillhandahålls via kursens webbaserade lärplattform. Kursen innehåller inga föreläsningar, men studenten har tillgång till korta introduktioner till kursens huvudteman som görs tillgängliga genom kursens lärplattform, såväl som regelbundna webbaserade träffar med kursens lärare. Obligatoriska betygsatta (underkänd/godkänd) seminarier ingår i kursen. Dessa genomförs skriftligt via kursens lärplattform och muntligt via digitala mötesverktyg som Zoom. För studenter som befinner sig i Umeå kan seminarier komma att hållas på campus istället för digitalt. Vid vissa seminarier kommer särskilt fokus att ligga på analys av historiska källtexter. 

Studenten måste ha tillgång till dator med mikrofon och webbkamera samt tillgång till en stabil internetuppkoppling för att delta vid webbaserade seminarier. 

Behörighetskrav

Historia 90 hp eller Idéhistoria 90 hp , eller kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande. En B/6 och (om kursen ges på svenska) svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-16016

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för historia