"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ingenjörens roll i arbetslivet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten en god uppfattning om den framtida yrkesrollen som civilingenjör.

Kursen är indelad i två moduler:

1. Orientering i yrkesliv och arbetsmarknad (3 hp). Denna modul syftar till att studenten ska få en bra förståelse för vilken kompetens man förväntas ha vid examen, samt en ökad förståelse för utbildningens uppbyggnad.

2. Projektarbete (4.5 hp). Syftet med modulen är att ge träning i att genomföra ett praktiskt projekt som är relaterat till de kunskaper och färdigheter som inhämtats under tidigare studier på universitetet och på denna kurs. Projekt är baserat på problemformuleringar från näringslivet och bedrivs i enlighet med en projektledningsmodell. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman