"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inledande kurs i energiteknik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen utgör en introduktion till högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik. Den ger introduktion i ingenjörsrollen, grundläggande mekanik och energiteknik på universitetsnivå, samt en orientering om teknikområdet för det aktuella programmet. Bearbetning och presentation av data med några vanliga beräknings- och presentationsverktyg, grunderna i felanalys samt grunderna i litteratursökning, muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursen omfattar tre moment:

1. Ingenjörsfärdigheter, 3 hp (Engineering skills, 3 ECTS);

2. Energiteknik, 3 hp (Energy engineering, 3 ECTS);

3. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)