Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Internationell ekonomisk historia (nivå 4)

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursens mål är att utifrån olika förklaringsmodeller kritiskt granska den internationella ekonomins expansion, mot bakgrund av förändringar i arbetsmarknad, teknik och statens roll. Kursen ger studenten insikt om värdet av och träning i att använda olika teoretiska ansatser och metoder i komparativa analyser av ekonomins utveckling. Av särskilt intresse är att kunna urskilja nationella och regionala variationer i olika delar i det kapitalistiska systemet från och med industrialiseringen, såsom aktörer, institutionella förhållanden och den tekniska utvecklingens och marknadernas samt distributionens betydelse, samt analysera hur dessa delar tillsammans gett olika förutsättningar för långsiktig ekonomisk utveckling. Studenterna väljer i slutet av kursen att fördjupa sig i och självständigt analysera ett lands eller en regions utveckling.

Efter avslutad kurs har de studerande
Fördjupad kännedom om:
- internationella ekonomiska och sociala mönster och utvecklingsprocesser.
- relevanta teorier och begrepp användbara i långsiktig ekonomisk-historisk och institutionell analys.

Fördjupad förmåga att:
- självständigt välja och använda relevanta metoder för att analysera ekonomisk och social utveckling i egna avgränsade undersökningar.
- skriftligt uttrycka samt kritiskt värdera de teoretiska perspektiv, tolkningar och förklaringar som kursen behandlar.

Anmälan och behörighet

Internationell ekonomisk historia (nivå 4), 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

Univ: Studenten skall med minst godkänt resultat ha genomgått 90 hp inom nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, ekonomisk historia, statistik, företagsekonomi, rättsvetenskap, informatik, statsvetenskap eller motsvarande, varav fullgjort examensarbete omfattande 15 hp.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på
svenska.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-29602

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Thomas Pettersson