"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationell ekonomisk historia (nivå 4)

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen behandlar historiska perspektiv på kapitalismens utveckling - det idag dominerande systemet i världsekonomin - med perspektiv och exempel från senmedeltid till idag. Den historiska dynamiken mellan kapital, produktion, miljöpåverkan och institutioner utforskas över tid, liksom statens och företagens roll. Vidare identifieras och analyseras faktorer bakom ekonomisk tillväxt, globalisering och hållbarhet där de grundläggande mekanismerna och konsekvenserna av den kapitalistiska utvecklingen står i fokus. I kursen utforskas frågor om kapitalismens betydelse för den moderna ekonomiska tillväxtens uppkomst, dess spridning och förekomsten av olika varianter av kapitalistiska system, inklusive perioder av globalisering. Samband mellan ekonomisk tillväxt, institutionell förändring och miljökonsekvenser ställer också frågor om huruvida kapitalismen har varit och kan vara långsiktigt hållbar. Kursen är indelad i fyra bredare teman: 1) Den moderna tillväxtens uppkomst; 2) Kapitalismens politiska ekonomi; 3) Kapitalism och hållbarhet; 4) Fördjupande individuellt arbete.

Efter avslutad kurs har de studerande uppnått

Fördjupad kunskap och förståelse:

1. Visa kunskap om och förståelse för faktorer bakom den moderna ekonomiska tillväxten och kapitalismens uppkomst.

2. Visa kunskap om och förståelse för konsekvenserna av den moderna tillväxten med avseende på hållbarhet.

3. Visa kunskap om och förståelse för förklaringar bakom olika kapitalistiska system i den globala ekonomin.

Fördjupad färdighet och förmåga:

4. Den studerande ska uppvisa förmåga att tillämpa teoretisk och empirisk kunskap för att kritiskt kunna analysera långsiktig ekonomisk förändring och tillväxtprocesser, inklusive institutionell förändring, globalisering och hållbar utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

5. Kunna kritiskt och självständigt identifiera och bedöma användbarheten av olika förklaringsmodeller och empiriska underlag för att undersöka ett ekonomiskhistoriskt problem inom ramen för kursens teman.

Anmälan och behörighet

Internationell ekonomisk historia (nivå 4), 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 oktober 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Behörighetskrav

Univ: Studenten skall med minst godkänt resultat ha genomgått 90 hp inom nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, ekonomisk historia, statistik, företagsekonomi, rättsvetenskap, informatik, statsvetenskap eller motsvarande, varav fullgjort examensarbete omfattande 15 hp.
Engelska A/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-29602

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Hans Jörgensen