Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Introduktion till vetenskapliga studier

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Målet med kursen är att den studerande ska kunna länka samman teoretiska kunskaper i ekonomisk historia och statsvetenskap med praktisk verksamhet inom vård och omsorg. Även grundläggande vetenskaplig metod och källkritik kommer att behandlas. Under kursen skall den studerande genom egna litteraturstudier samt uppgifter enskilt och i grupp erhålla, utveckla och tillämpa nödvändiga kunskaper för att kunna studera och analysera en verksamhet inom vård och omsorg. Kursen avslutas med en skriftlig individuell examinationsuppgift i två delar, en ekonomisk historisk del och en statsvetenskaplig del, där redogörelsen och tillämpningen av de teoretiska kunskaperna prövas.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekonomisk historia
Kontaktperson för kursen är:
Jonatan Svanlund