Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Judendom i förändring: mötet med moderniteten

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Denna kurs fördjupar studenternas kunskaper om judendomens historia och judiska-icke-judiska relationer, med särskild tyngdpunkt på debatter och religiös förändring i modern tid. Kursen behandlar mer specifikt frågor som rör judisk representation och självpresentation som drivkrafter för religiös förändring. I anslutning till detta utmanas studenterna att reflektera över om representation är en referensram som även är tillämpbar på andra religiösa grupperingar. Kursen består av tre delar om 5 högskolepoäng vardera. 

Modul 1: Emancipation  och religiös förändring under 1800-talet (5 poäng) 
Under detta moment studeras hur debatten om judisk emancipation, medborgarskap och integration påverkade uppkomsten av olika former av modernt judiskt tänkande, såsom, reformerat, ortodoxt och tidigt sionistiskt.  

Moment 2: Antisemitism och förintelsen (5 poäng) 
Under detta moment studeras hur antisemitism och förintelsen, två externa faktorer, drev på betydelsefulla förändringar av judarnas religiösa självförståelse. Särskilt fokus läggs på samtida vetenskapliga debatter rörande förintelsens särprägel, vilket inkluderar diskussioner om såväl kontinuiteten från emancipationsdebatter som särdrag hos antisemitismen på 1930-talet. 

Moment 3: Representation och religiös förändring under 1900-talet (5 poäng) 
Under detta moment studeras judendomens utveckling under 1900-talet, inklusive externa faktorer (post-förintelsedialog, staten Israel, feminism, postkolonialism) och judiska svar, både kulturella och religiösa, på dessa faktorer. Särskilt fokus läggs på den roll som offentliga representationer av judendomen spelar i religiös debatt och skapandet av nya former av judisk förståelse och uttryck.

Anmälan och behörighet

Judendom i förändring: mötet med moderniteten, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

3 möten online.

När kursen ges som nätkurs är tillgång till dator och en god internetuppkoppling en förutsättning för deltagande i kursen. Kursen ges via universitetets lärplattform.

Behörighetskrav

För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i religionsvetenskap och/eller teologi omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där minst en kurs om 7,5 hp ingår inom religionshistoria, religionssociologi, judendom eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-12034

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för Religion