Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Kommunikationens grunder

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Kursen behandlar de fysikaliska förutsättningarna för informationsöverföring samt hur överföringssystem är uppbyggda och de teorier som ligger till grund för dessa. Stor tonvikt ligger på att studera signaler, analog och digital modulation samt egenskaper och begränsningar hos elektriska och optiska ledningar samt radiokanalen. System för kommunikation behandlas också och då särskilt radiobaserade överföringssystem.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS);
2. Laboration, 3 hp (Laboratory, 3 ECTS).

Anmälan och behörighet

Kommunikationens grunder, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

24 mars 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Algebra för ingenjörer, 7.5 hp och minst ett av momenten omfattande 7.5 hp i kursen Analog elektronik, 15 hp eller motsvarande kurser.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-54315

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)