Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masteruppsats i företagsekonomi II

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ytterligare utveckla studentens förmåga att självständigt genomföra och bidra till företagsekonomisk forskning. Den studerande skall, genom uppsatsen och muntligen, visa förmåga att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig studie av relevans för ämnet företagsekonomi med inriktning mot studentens master program. Vidare avser kursen att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl utrednings- som forskningsrapporter samt ge möjlighet till teoretisk fördjupning inom ett eget valt område.

Se mer information på Handelshögskolans uppsatshemsida

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Uppsatskoordinatorer