Hoppa direkt till innehållet
printicon

Mätteknik - IngOnline

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar metoder, utrustning, programvara och sensorer som behövs för att planera eller genomföra vanliga mätningar av såväl elektriska som andra fysikaliska storheter såsom exempelvis temperatur och tryck. Därutöver ger kursen kännedom om sensorteknik och mätsystemteknik för mer avancerade uppgifter.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Laboration, 1.5 hp (Laboratory, 1.5 ECTS).

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)