"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Politisk idéhistoria - perspektiv på demokratiska rättigheter

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursens övergripande mål är att idéhistoriskt belysa några perspektiv på temat demokratiska rättigheter. Människor har genom historien kämpat för sina demokratiska och mänskliga rättigheter, och även om kampen på många sätt har varit framgångsrik är den inte vunnen en gång för alla. Det har skett och sker bakslag, och rättigheterna har genom historien blivit hotade och ifrågasatta, och därigenom både krävt och mobiliserat ett försvar. Kursen ger en fördjupad kunskap om några av dessa hot, samt undersöker hur försvaret har sett ut, och med vilka medel, vad gäller åsikter, idéer och argument, det försvaret har genomförts. Teman och frågor som aktualiseras rör yttrande- och tryckfriheten, slaverifrågan och abolitionismen, samt kvinnors rättigheter. Avslutningsvis kommer även den nutida debatten om att göra ekocid till ett folkrättsbrott att behandlas, och hur den debatten idéhistoriskt kan kopplas till tidigare rättighetsdeklarationer. Tidsmässigt rör vi oss från senare delen av 1700-talet fram till idag. 

Anmälan och behörighet

Politisk idéhistoria - perspektiv på demokratiska rättigheter, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Upplägg för distanskurs

För kursen rekommenderas dator (windows 10 eller senare eller macOS), stabilt internet samt headset och webbkamera. Möjligheterna att använda lärplattformen Canvas via mobil eller surfplatta är begränsade. Som webbläsare rekommenderas Chrome eller Firefox.

Behörighetskrav

Historia 90 hp eller Idéhistoria 90 hp , eller kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande. Engelska B/6 och (om kursen ges på svenska) svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-16402

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för Idéhistoria