"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Seminariekurs 3a: Förberedande studier i arkitekturteknik inför examensarbete

  • Antal högskolepoäng 5 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på förberedande teknisk och professionell forskning och studier inför examensarbetet. Parallellt med studierna och designforskningen i Synteskurs 3 och utforskningen av historia och teori i seminariekurs 3b ska studenterna identifiera och utforska de tekniska, professionella, planerings, ekonomiska, miljö, strukturella och materiella strategier som de avser att tillämpa i examensarbetsprojektet. Forskningen kan omfatta kontakt med konsulter och leverantörer, materialstudier, prototyper i olika skalor, studiebesök på fabriker, möten med planerare och entreprenörer, materialtestning och småskaliga förberedande projekt samt inbegriper utarbetandet av en forskningsrapport på 3000 ord.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson