"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studentkonferens i elektronik och mekatronik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Denna kurs ger en introduktion till vetenskapligt skrivande som resulterar i ett konferensbidrag inom elektronik och mekatronik vilket i slutet av kursen presenteras muntligt på en minikonferens. Kursen består bland annat av planering av eget arbete, formulering av avgränsad fråga, undersökande studier, vetenskapligt skrivande, gransknings arbete, muntlig och skriftlig presentation, samt utvärdering av det egna arbetet.

 Kursen är uppdelad i fem moment:

1. Projektplanering, 1.0 hp (Project planning, 1.0 ECTS).

Denna del består i att formulera en avgränsad frågeställning/ämne som skall behandlas och studeras under kursen. Val av aktuell frågeställning skall motiveras och referenser till tidigare arbeten skall finnas med.

 2. Enkätstudie, 1.0 hp (Survey, 1.0 ECTS).

Detta moment i kursen tar upp samhälleliga och etiska aspekter kring forskning och utveckling. Här skapas ett frågeformulär som ställs till samhällsmedborgare och svaren sammanställs och utvärderas.

 3. Vetenskapligt skrivande, 4.0 hp (Scientific writing, 4.0 ECTS).

Detta moment består i att öva upp färdigheten i vetenskapligt skrivande, detta genom att skriva ett utkast till ett konferensbidrag samt det slutgiltiga konferensbidraget.

 4. Granskningsarbete, 0.5 hp (Review, 0.5 ECTS).

Detta moment består i att öva upp färdigheten och förmågan i att granska konferensbidrag efter uppsatta granskningsregler, och återkoppla resultaten muntligt och skriftligt.

5. Muntlig presentation, 1.0 hp (Oral presentation, 1.0 ECTS).

Detta moment består i att planera och genomföra en muntlig presentation, och även agera opponent på andras arbeten baserad på en förgranskning.

 

 

Anmälan och behörighet

Studentkonferens i elektronik och mekatronik, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 25%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst två års avklarade universitetsstudier, varav minst 15 hp på avancerad nivå, 30 hp inom huvudområdet Elektronik, inkluderat Mekatronik, 7.5 hp, Linjära reglersystem, 7.5 hp, eller motsvarande.
Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-54254

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Sven Rönnbäck, Internationell kontaktperson