"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning

  • Antal högskolepoäng 20 hp

Om kursen

Kursen är en fortsättning på studenternas arbete med det arkitektoniska och urbana forskningstema samt den egna position och agenda som studenterna utvecklat i "Synteskurs 1: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, positionering". I kursen kommer studenterna att tillämpa och vidareutveckla de arkitektoniska och/eller urbana designstrategier som undersöktes i föregående kurs i utformningen av ett avancerat och tekniskt löst arkitektoniskt och/eller stadsbyggnadsprojekt. Kursen är studiobaserad. Specifik kursinformation, teman, designkrav och inlämningskrav justeras och bestäms för varje läsår av examinator.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson