"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Synteskurs 3: Förberedande arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt inför examensarbete

  • Antal högskolepoäng 20 hp

Om kursen

I kursen fokuseras det på förberedande studier och designforskning inför en omfattande tillämpning i examensarbetet. 

Parallellt med utforskningen av historia och teori och teknik i seminariekurserna 3a och 3b ska studenterna definiera sina design- och professionella ambitioner för att förbereda sig för fortsatt utforskning och tillämpning i examensarbetet. Detta innebär att beskriva sociala, materiella, miljömässiga och tekniska utmaningar med särskild tonvikt på att definiera sin utgångspunkt (point of departure) som blivande professionell utövare. 

I kursen fokuseras det också på utformningen av arkitektoniska aspekter, element, eller fragment som en förstudie till examensarbetet. Kursens tonvikt är på forskning mot gestaltning. 

Kursen är studiobaserad. Specifik kursinformation, teman, designkrav och inlämningskrav justeras och bestäms för varje läsår av kursens lärare.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson