"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Synteskurs 3: Förberedande arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt inför examensarbete

  • Antal högskolepoäng 20 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på förberedande studier och designforskning inför en omfattande tillämpning i examensarbetet. Parallellt med utforskningen av historia och teori och teknik i seminariekurserna 3a och 3b ska studenterna definiera sina design- och professionella ambitioner för att förbereda sig för fortsatt utforskning och tillämpning i examensarbetet.

Inom de första 4 veckorna av kursen ska studenterna definiera sina mål för året i ett lärandeavtal som beskriver parametrarna för deras forskning och ambitioner. Kontraktet ska beskriva sociala, materiella, miljömässiga och tekniska ambitioner med särskild tonvikt på att definiera sin position som blivande professionell utövare. Återstoden av kursen fokuserar på utformningen av ett element, fragment eller aspekt av examensarbetet som en förstudie. Kursens tonvikt är på designforskning. Kursen är studiobaserad. Specifik kursinformation, teman, designkrav och inlämningskrav justeras och bestäms för varje läsår av examinator.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson