Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Tillämpad medicinsk bildbehandling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Den globala marknaden för analysprogram för medicinska bilder utvecklas med 8% årlig tillväxttakt och förväntas 2020 omsätta över 24 miljarder SEK. Denna utveckling drivs bland annat av nya teknologiska genombrott, ökad efterfrågan och användning i sjukvården, samt demografiska förändringar. Att använda avbildningstekniker för att se inne i kroppen är idag rutin vid många diagnostiska procedurer inom sjukvården. Men även om man idag kan göra mycket med dessa tekniker, som att exempelvis mäta blodflöden i hjärtat och identifiera tumörer, så finns det många outforskade och underutvecklade områden inom bildmedicin. 

I denna kurs får du möjlighet att bidra till denna utveckling genom att jobba med frågeställningar kopplade till pågående forskningsprojekt inom medicinsk bildbehandling vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. I kursen så presenteras en specifikation på ett projekt i medicinsk avbildning av en beställare vid Norrlands universitetssjukhus. En projektgrupp formas av studenterna och en projektmodell används för att genomföra projektet. Arbetets progress stäms av veckovis mot beställaren och projektets resultat presenteras in en rapport tillsammans med en muntlig presentation. 

Anmälan och behörighet

Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Minst två års universitetsstudier, med Flervariabelanalys (5MA010, 7,5 hp), Linjär algebra (5MA019, 7.5 hp), Fysikens matematiska metoder (5MA014, 15 hp), Statistik för tekniska fysiker (5MS007, 6 hp), Kvantfysik (5FY118, 4,5 hp), Programeringsteknik med C och Matlab (5DV104, 7,5 hp), samt Projektledning I (5BY008, 7,5 hp) eller motsvarande., Det är en fördel, men ej ett krav, om man läst Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp) samt Medicinsk teknik (5RA005, 10 hp) eller Atom och kärnfysik (5RA000, 7,5 hp) eller Kärnfysik (5RA031). Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-53813

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Christer Grönlund