Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Trygga lärmiljöer, identitet och intersektionalitet

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Tänker du att upplevelsen av trygghet kan ha betydelse för barns och ungas lärande och identitetsskapande? Funderar du över hur gemensamma, sociala värden kan förmedlas - samtidigt som individualitet uppmuntras? Skulle du vilja lära dig mer om hur du kan arbeta professionellt med detta i ditt pedagogiska sammanhang? 

Den här kursen syftar till att fördjupa kunskaper om relationer mellan lärande, identitetsskapande och upplevelsen av social trygghet - och därigenom även att främja förmågan till professionellt, pedagogiskt arbete. Barn- och ungdomsperspektivet är centralt i kursen. Den värdemässiga grunden tas i alla barns och ungas rättigheter till att uppleva sig som individer med samma möjligheter, lika värde och rätt till liv, utveckling och lärande: Ingen ska behöva känna otrygghet i förskolan eller skolan (FN 1948; FN 2009; Skollagen 2010:800; UNICEF, 1989). 

I kursen beaktas också att lärande och identitetsskapande sker i sociala sammanhang där mångfaldsaspekter som exempelvis ålder, klass, kön, sexualitet, etnicitet och funktionsvariationer sammanstrålar. Med vetenskaplig förankring identifieras, analyseras och problematiseras utmaningar och möjligheter i arbetet med inkluderande lärmiljöer, jämlikt identitetsskapande och lika sociala förutsättningar för lärande. I kursen omfattas också sociala arenor på nätet. Kursens deltagare erbjuds möjligheter till fördjupade kunskaper om vetenskapligt förankrade arbets- och förhållningssätt, som är relevanta för enskilda lärmiljöers förutsättningar och lärares professionella, pedagogiska arbete.

Anmälan och behörighet

Trygga lärmiljöer, identitet och intersektionalitet, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt på distans utan sammankomster. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och egna litteraturstudier. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, exempelvis i form av seminarier eller skriftliga redovisningar. I kursen ingår deluppgifter som bedöms utifrån en tregradig skala. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-68603

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör