"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tyska, Litteratur för en ny värld? - Skönlitteratur och hållbar utveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

På vilket sätt kan skönlitteratur bidra till en mer hållbar värld? Kursen ger en introduktion i det teoretiska fältet "ecocriticism" och "kulturekologi" och tillämpar dessa utgångspunkter vid analys av tyskspråkiga skönlitterära texter från 1900- och 2000-talet.

Undervisningsspråk: tyska

Wie kann Literatur zu einer mehr nachhaltigen Welt beitragen? Der Kurs gibt eine Einführung in das theoretische Feld "ecocriticism" und "Kulturökologie". Vor diesem Hintergrund werden deutschsprachige literarische Texte des 20. und 21. Jahrhunderts analysiert.

Unterrichtssprache: Deutsch

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)