"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningshistoria: Skolans organisatoriska och pedagogiska utveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

I kursen behandlas skolans och skolsystemets historiska framväxt i Sverige i relation till utvecklingen på utbildningsområdet i ett urval andra västländer. Särskild vikt fästs vid att utveckla kunskap om grundläggande samhälleliga förutsättningar, utbildningsideologier och reformer som haft stor inverkan på skolans institutionella organisering och pedagogiska inriktning. Parallellt tar kursen upp centrala teoretiska perspektiv på utbildningshistorisk forskning och på utbildningens expansion som samhällsföreteelse, samt uppmärksammar de vetenskapliga trender som påverkat det utbildningshistoriska fältet under de senaste decennierna. Slutligen belyser kursen hur utbildningshistorisk kunskap kan stärka nutida pedagogisk forskning samt bidra med perspektiv på dagens skola.

Anmälan och behörighet

Utbildningshistoria: Skolans organisatoriska och pedagogiska utveckling, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 oktober 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

All undervisning sker via IKT. Inga fysiska träffar

Behörighetskrav

Yrkesexamen från det samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga eller utbildningsvetenskapliga området om minst 180 hp. Eller generell examen från det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området om minst 180 hp. Behörig är också den som har 90 hp i något samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämne. Dessutom krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-20602

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)