"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogram i filosofi och artificiell intelligens

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Studera filosofi och datavetenskap för att förstå artificiell intelligens som både teknologi och vetenskap, och för att kunna analysera och utvärdera AI-tillämpningar vetenskapligt, etiskt och politiskt. Utbildningen ger dig en unik kompetens att kommunicera och samarbeta kring AI-frågor med teknologer, politiker, företag och organisationer. Programmet förbereder dig för arbeten som exempelvis utredare eller konsult inom AI-etik och policy inom industrin, myndigheter, och universitet. 

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
"Programmet tar ett helhetsgrepp om vad AI är och hur man kan använda det ur ett filosofiskt perspektiv"

Se intervjun med lärarna Helena Lindgren, Dimitri Coelho Mollo och Kalle Grill.

Under utbildningen

Kandidatprogrammet i filosofi och artificiell intelligens är en ny, skräddarsydd, tvärvetenskaplig utbildning inriktad mot vetenskapliga, etiska och politiska perspektiv på artificiell intelligens, något som inte finns vid andra universitet i Sverige. Programmet består av tre års heltidsstudier och du läser på plats i Umeå. Det riktar sig till dig som vill läsa filosofi, datavetenskap och kompletterande ämnen med inriktning mot att förstå och förhålla sig till artificiell intelligens. Utbildningen ger dig bred kunskap om begreppen, idéerna, vetenskapen och tekniken bakom nuvarande AI-teknologier, och hur de relaterar till frågor inom filosofi och medvetandeforskning. De första två åren läser du obligatoriska kurser tillsammans med övriga studenter på programmet. Under programmets tredje år har du stora möjligheter till individuell profilering.  

Flera av de ingående kurserna är endast öppna för dig som läser programmet. Dina lärare uppmuntrar till ett öppet diskussionsklimat där alla perspektiv är välkomna. Som programstudent hos oss får du individuellt stöd och vägledning under hela din utbildning.

Så läser du

Som huvudämne läser du filosofi (120–157,5 högskolepoäng). Genom att studera filosofi tränar du din förmåga till analys, tolkning, argumentation, kritiskt tänkande och intellektuell kreativitet. Inom filosofin studerar du bland annat etik, politisk filosofi, vetenskaps- och teknikfilosofi. Filosofistudierna ger dig en bred grundkompetens i filosofi men också till stora delar en unik specialinriktning mot filosofiska aspekter av artificiell intelligens. 

Utöver studierna i filosofi läser du kurser inom datavetenskap (minst 22,5 högskolepoäng). Studierna i datavetenskap och programmering ger dig en bra grund för att förstå den teknologiska delen av artificiell intelligens och utvecklar din förmåga att kommunicera med programmerare och andra teknologer.  

Under den fria terminen, termin fem, har du möjlighet att göra praktik under hela eller halva terminen, att studera utomlands, att ägna dig åt fördjupade studier i filosofi eller datavetenskap, eller att läsa andra för programmet relevanta ämnen. Programmet avslutas med att du skriver ett självständigt examensarbete i filosofi (15 högskolepoäng).  

Kurslitteraturen kan vara både på svenska och på engelska och vissa kurser och delkurser ges helt på engelska. 

Praktik och utlandsstudier

Du som är intresserad av att studera utomlands som en del av programmet har många möjligheter, främst under termin fem. När du pluggar utomlands skaffar du dig inte bara värdefulla kunskaper utan också nya perspektiv, språkkunskaper och nätverk.

Inom programmet kan du också välja att göra praktik i Sverige eller utomlands, exempelvis inom offentlig förvaltning, företag och politiska organisationer. På en praktikplats får du chans att testa dina kunskaper från utbildningen och få erfarenhet och kontakter som kan hjälpa dig när du tagit din examen och ska söka jobb. Du ansvarar själv för att skaffa praktikplats i samråd med programansvarig.

Programöversikt

År 1 
Programmering i Python. Grundkurs i Filosofi: kritiskt tänkande, etik, kunskapsteori. Datastrukturer och algoritmer 
Fortsättningskurs i filosofi och artificiell intelligens: politisk filosofi, den artificiella intelligensens grunder (Foundations of Artificial Intelligence), logik och formella metoder 

År 2 
Människo-centrerad artificiell intelligens (Human-Centred Artificial Intelligence), Fördjupningskurs i filosofi och artificiell intelligens: filosofins historia, teknologins och den artificiella intelligensens etik (Ethics of Technology and Artificial Intelligence), Vetenskaps- och teknikfilosofi,
Fördjupningskurs i filosofi och artificiell intelligens II: artificiell intelligens, teknologi och politik, (Artificial Intelligence, Technology and Policy), Medvetande och språk, Kognitionsvetenskapens filosofi (Philosophy of Cognitive Science), Aktuella frågor inom artificiell intelligens (Current Developments in Artificial Intelligence) 

År 3 
Praktik, utlandsstudier eller valfria kurser. 
Valbar kurs, antingen: Datavetenskapens grunder (datavetenskap), eller Specialisering i filosofi
Fördjupningskurs i filosofi: Individuell fördjupning, Självständigt examensarbete i filosofi. 

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du en unik kompetens att kommunicera och samarbeta kring AI-frågor med teknologer, politiker, företag och organisationer. Programmet förbereder dig för arbeten som exempelvis utredare eller konsult inom AI-etik och policy inom industrin, myndigheter, och universitet. 

Sugen på att läsa mer eller forska? 

Efter programmet kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Här vid Umeå universitet kan du då läsa fristående kurser på avancerad nivå, som exempelvis magister- och masterkurs i filosofi. Avklarade studier på magister- eller masternivå ger dig behörighet att komma in på forskarutbildningen i filosofi och ger dig också bättre chanser när du ska söka jobb.

Examen

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet filosofi med inriktning mot filosofi och artificiell intelligens. 

Anmälan och behörighet

Kandidatprogram i filosofi och artificiell intelligens, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

20 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1146

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledare för filosofi