"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS)

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Geografiska informationssystem (GIS) – som används för att hantera lägesbestämd information, skapa kartor och utföra rumsliga analyser – har på senare tid blivit ett allt viktigare inslag i samhället. Kunskaper i GIS utgör en kompetens som efterfrågas på ett flertal håll på arbetsmarknaden. Magisterprogrammet i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) riktar sig till samhällsvetenskapliga och andra studenter samt yrkesverksamma som vill fördjupa sina GIS-kunskaper.

"I takt med digitaliseringen i samhället och en ständig tillväxt av data ökar även behovet av fördjupade GIS-kunskaper. "
bild på Tomas Hellquist

Under utbildningen

Utbildningen erbjuder fördjupade kunskaper och färdigheter i GIS. Här ingår hantering av geodatabaser och tillämpad kartografi, liksom avancerade former av redigering, geobearbetning och analys. Vidare behandlas två betydande tillämpningar av GIS: transportplanering och 3D-modellering för planeringsändamål. Användning av computer-aided design (CAD) i GIS-sammanhang ägnas också intresse. Programmet ges på engelska.

Studiemiljö
Institutionen har ett eget datorlabb med GIS-inriktning utrustat med de senaste programvarorna inom området. Den programvara som används är främst ArcGIS Pro. Under utbildningens gång kommer du också att få möjlighet att arbeta med andra GIS-program, i CAD-miljö och med efterbehandling av kartor i raster- och vektorbaserade program för bildredigering. Det finns möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet.

Lärare och forskare inom programmet

Magnus Strömgren, universitetslektor
Cenk Demiroglu, postdoktor
Roger Marjavaara,  docent
Erika Sandow, universitetslektor

 

Programöversikt

Efter utbildningen

Studenter som genomgått utbildningen har fördjupade kunskaper och färdigheter i GIS med bred samhällsrelevans. Förmågan att genomföra kvalificerade analyser med stöd av GIS efterfrågas på ett flertal håll på arbetsmarknaden. Programmet ger också grundläggande behörighet för forskning.

Arbetsmarknad
Programmet förbereder för yrkesverksamhet som involverar GIS inom statliga myndigheter, kommuner och landsting samt det privata näringslivet. Arbetsmarknaden för studenter med fördjupade GIS-kunskaper bedöms vara god, såväl i nuläget som på längre sikt. Utöver ett generellt behov av förmåga att administrera geodatabaser, utgör GIS ett viktigt arbetsverktyg inom många yrken. Det kan exempelvis gälla utredningsverksamhet inom områden som trafik, miljö, stadsplanering och regional utveckling.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning; geografiska informationssystem (GIS)

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS), 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskild behörighet: Minst 15 högskolepoäng i geografiska informationssystem (GIS). Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 142 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2072

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskild behörighet: Minst 15 högskolepoäng i geografiska informationssystem (GIS). Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 142 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2072

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för geografi
Kontaktperson för programmet är:
Magnus Strömgren