Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS)

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2018

Geografiska informationssystem (GIS) – som används för att hantera lägesbestämd information, skapa kartor och utföra rumsliga analyser – har på senare tid blivit ett allt viktigare inslag i samhället. Kunskaper i GIS utgör en kompetens som efterfrågas på ett flertal håll på arbetsmarknaden. Magisterprogrammet i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) riktar sig till samhällsvetenskapliga och andra studenter samt yrkesverksamma som vill fördjupa sina GIS-kunskaper.

"I takt med digitaliseringen i samhället och en ständig tillväxt av data ökar även behovet av fördjupade GIS-kunskaper. "
bild på Tomas Hellquist

Under utbildningen

Utbildningen erbjuder fördjupade kunskaper och färdigheter i GIS. Här ingår hantering av geodatabaser och tillämpad kartografi, liksom avancerade former av redigering, analys och tematisk kartering. Vidare behandlas två betydande tillämpningar av GIS, nämligen transportplanering och 3D-modellering för planeringsändamål. Användning av computer-aided design (CAD) i GIS-sammanhang ägnas särskilt intresse under flera av programmets kurser. Programmet ges på engelska.

Studiemiljö
Institutionen har ett eget datorlabb med GIS-inriktning utrustat med de senaste programvarorna inom området. Den programvara som används är främst ArcGIS Desktop. Under utbildningens gång kommer du också att få möjlighet att arbeta med andra GIS-program, i CAD-miljö och med efterbehandling av kartor i raster- och vektorbaserade program för bildredigering. Det finns möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet.

Programöversikt

Efter utbildningen

Studenter som genomgått utbildningen har fördjupade kunskaper och färdigheter i GIS med bred samhällsrelevans. Förmågan att genomföra kvalificerade analyser med stöd av GIS efterfrågas på ett flertal håll på arbetsmarknaden. Programmet ger också grundläggande behörighet för forskning.

Arbetsmarknad
Programmet förbereder för yrkesverksamhet som involverar GIS inom statliga myndigheter, kommuner och landsting samt det privata näringslivet. Arbetsmarknaden för studenter med fördjupade GIS-kunskaper bedöms vara god, såväl i nuläget som på längre sikt. Utöver ett generellt behov av förmåga att administrera geodatabaser, utgör GIS ett viktigt arbetsverktyg inom många yrken. Det kan exempelvis gälla utredningsverksamhet inom områden som trafik, miljö, stadsplanering och regional utveckling.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning; geografiska informationssystem (GIS)
 

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS), 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskild behörighet: Minst 15 högskolepoäng i geografiska informationssystem (GIS). Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M2072

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2018.

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskild behörighet: Minst 15 högskolepoäng i geografiska informationssystem (GIS). Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-02072

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Magnus Strömgren

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen