"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i avancerad produktdesign

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

På masterprogrammet i avancerad produktdesign utvecklas du till en skicklig industridesigner som kan utveckla produkter och systemlösningar för industriell produktion. Utbildningen är internationell och en stor del av studenterna kommer från andra länder än Sverige. Undervisningen sker till stor del genom projekt som görs i samarbete med externa parter.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Varför studera Masterprogrammet i avancerad produktdesign?

Hör studenter berätta om sina upplevelser på programmet

Under utbildningen

Masterprogrammet i avancerad produktdesign utvecklar ditt designkunnande och ger dig professionella verktyg, metoder och ett kreativt tänkande. Under utbildningen varvas individuellt arbete med grupparbeten och handledda praktiska övningar. Utbildningen förenar avancerad formbehandling, problemidentifikation, analys-, kreativitets- och visualiseringstekniker med företagsorienterade ämnen som strategisk design och träning i ett professionellt utövande av industridesign.

Utveckla design i riktiga projekt

Undervisningen är projektbaserad och projekten genomförs i samarbete med industriföretag, forskningsavdelningar, organisationer och myndigheter. De flesta projekten utgår från problem som studenterna själva identifierar, inte sådana som andra designers redan löst oräkneliga gånger. Projekten kan handla om allt från att utveckla medicintekniska produkter och konsumentprodukter till design av helhetslösningar och specialverktyg för olika yrkesgrupper.

Examensprojektevent med inbjudna företag

Alla examensarbeten presenteras vid ett stort event, UID Design talks & degree show, där studenter från alla Designhögskolans program medverkar. I publiken finns förutom studenter, släkt och vänner representanter från en rad multinationella företag.

Plugga i en internationell miljö

Programmet är internationellt och all undervisning sker på engelska. Cirka 75 procent av studenterna kommer från ett annat land än Sverige; Tyskland, Nederländerna, Österrike, Frankrike, England, Turkiet, Spanien, Kina och Nya Zeeland.

Programöversikt

Efter utbildningen

Våra studenter utvecklar skicklighet i sitt arbete med omfattande helhetskoncept likaväl som med små detaljer i produktdesign. Skolan har mycket gott renommé och industrin uppskattar studenter från Designhögskolan på grund av utbildningens bredd. Ett flertal välkända företag och designbyråer världen över har anställt studenter med examen från Designhögskolan i Umeå.

Vanliga yrken

  • Industridesigner på en designbyrå.
  • Industridesigner på ett företag.

Läsa vidare?

Efter utbildningen kan du läsa vidare på avancerad nivå eller fortsätta med en forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i avancerad produktdesign, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design + Portfolio. Engelska B/6.

Urval

För att antas till masterprogrammet krävs konstnärlig begåvning och fallenhet för designyrket. Urval sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover samt intervju och/eller kreativ uppgift.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 146 250 kr. Total studieavgift: 585 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5100

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

ansökan görs i två steg

Steg 1: ansökan via www.antagning.se. OBS! Sista ansökningsdag 15 januari.
Steg 2: Portfolio skickas in till Designhögskolan. Information om hur ansökan går till finns på Designhögskolans hemsida.

Vanliga frågor

Måste jag ha en kandidatexamen i industridesign för att kunna komma in på masterprogrammet i avancerad produktdesign?

Du måste antingen ha en kandidatexamen i industridesign eller i ett närliggande ämnesområde, förutsatt att din examen innehåller minst 60 hp i något designämne. Det krävs också kunskaper i engelska motsvarande gymnasiets engelska 6.

Vad bör min portfolio innehålla?

Programmet har särskilda krav på portfolion och du hittar mer detaljerad information om detta på Designhögskolans hemsida.

Kan man få stipendium för att studera vid Designhögskolan?

Studenter som antagits till masterprogrammet i avancerad produktdesign och som kommer från länder utanför EU kan ansöka om att få reducerad studieavgift. Du hittar mer information på Designhögskolans hemsida

Förutom det erbjuder Designhögskolan och Umeå universitet inga bidrag eller stipendier.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Thomas Degn, programansvarig