"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Växtbioteknik är ett viktigt verktyg för att lösa globala problem. Hur ska vi producera mat som räcker till alla? Hur utvecklar vi förnybara bränslen och sköter ekosystemen på ett miljövänligt och hållbart sätt? Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik ger dig specialistkompetens och färdighet att känna igen, förstå och finna lösningar till dessa utmaningar.

Under utbildningen

Under studierna skaffar du dig teoretisk och praktisk kunskap om växtfysiologi, molekylärbiologi, bioteknologi och funktionsgenomik, samt förståelse för de etiska, ekologiska och juridiska aspekterna på växtbioteknologi.

Du får avancerad kunskap om växtcellbiologi och molekylärbiologi, samt om växters tillväxt och utveckling. Kunskaperna tillämpar du sedan inom områdena växtförädling, bioteknologi och funktionsgenomik. De olika kurserna innehåller en mångfald av laborationer, vilket ger dig praktisk erfarenhet av och träning i att utforma, genomföra och rapportera vetenskapliga experiment. Under utbildningen kan du också knyta kontakter med företag inom jord- och skogsbruk.

Världsledande forskning

Programmet ges av institutionerna för Fysiologisk botanik (Umeå universitet) och Skoglig genetik och växtfysiologi (Sveriges lantbruksuniversitet). Tillsammans utgör de Umeå Plant Science Centre, UPSC, där världsledande forskning inom växt- och skogsbioteknik bedrivs. Många av dina lärare är aktiva forskare och undervisningen är förankrad i de olika forskningsområdena vid UPSC.

Programöversikt

År 1
Växters cell- och molekylärbiologi
Tillväxt och utveckling hos växter
Växtbioteknik och molekylär förädling
Valbara kurser

År 2
Valbara kurser
Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi med inriktning mot växt- och skogsbioteknik, 30, 45 eller 60 hp

Efter utbildningen

Med en masterexamen i växt- och skogsbioteknik är du väl lämpad för arbete i växtbioteknikindustrin. Programmet är också lämpligt för dig som vill arbeta med forskning och utveckling i en vidare laborativ miljö.

Läsa vidare?

Efter examen kan du söka till doktorandutbildning inom växtbiologi, växtbioteknik, växtmikrobiologi eller bioinformatik.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: Biologi 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng växtbiologi och cell och molekylärbiologi, Kemi 15 högskolepoäng. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P5008

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: Biologi 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng växtbiologi och cell och molekylärbiologi, Kemi 15 högskolepoäng. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5008

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Maria Eriksson, programansvarig