"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ

Sjuksköterskeprogrammet

Institutionen för omvårdnad hälsar dig varmt välkommen till utbildningen för sjuksköterskeexamen med studier inom ämnet omvårdnad. Vi hoppas och tror att din studietid kommer att uppfylla dina förväntningar, utveckla dina kunskaper och färdigheter, din professionella kompetens samt att studierna är personligt utvecklande.

Så här börjar du

 • 1. Andra antagningsbeskedet

  Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

  Är du inte längre intresserad av din plats är det fint om du lämnar återbud så att en reserv kan få den. Återbud gör du enklast på Antagning.se. Är den möjligheten stängd går det bra att lämna återbud via Ladok (logga in med ditt Umu-id) eller kontakta ansvarig institution.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du ansöker på vår studentwebb.

  Fäll ihop
 • 2. Registrera dig på programmet

  För att kunna påbörja sjuksköterskeutbildningen och ansöka om studiemedel måste du närvara (online via Zoom) på utbildningens första dag och ”kursuppropet”. Kursregistrering sker efter obligatoriskt upprop och sköts av personal på institutionen. Aktivera ditt användarkonto före kursstart. Är du inte med eller meddelat förhinder tappar du din utbildningsplats.

  Fäll ihop
 • 3. Börja programmet

  15/1 2024

  Tid: Kl. 08.30

  Plats: Zoom

  OBS! Närvaro vid uppropet är obligatoriskt! 

  Den som inte är närvarande förlorar sin utbildningsplats om inte särskilda skäl meddelats. Reserv kallas omedelbart. 

  Återbud: Har du tackat ja till en utbildningsplats och inte längre har för avsikt att studera - Lämna då snarast återbud på www.antagning.se - logga in.

  Meddelande om ditt återbud är viktigt och möjliggör att vi kan kalla reserv och någon annan person kan antas till utbildningsplatsen. 

  Fäll ihop

Om programmet

 • Om programmet

  Distansutbildningen är delvis nätbaserad, med obligatoriska träffar i Skellefteå. Undervisningen sker till stor del via nätet men verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på din studieort med omnejd, och utgör drygt en tredjedel av utbildningen. VFU omfattar totalt 32 veckor som görs inom studieortens avtalsområde, delar av Västerbotten, oftast på studieorten med omnejd. Förutom VFU innehåller varje termin 1-5 träffar à 2-5 dagar på studieorten. 

  För närmare detaljer angående obligatorisk närvaro på plats under terminerna se respektive schema för kurserna. Schemat publiceras 4 veckor inför respektive kursstart.

  Totalt inom Sjuksköterskeprogrammet är det 32 veckors obligatorisk VFU (praktik), vilket utgör 3 veckor i termin 2, 5 veckor i termin 3 och 12 veckor i termin 4 och i termin 6, samt 2 dagars auskultation i termin 1. VFU sker inom studieortens avtalsområde, delar av Västerbotten.

  Som student behöver du ha vetskap om vilka vaccinationer du tidigare genomfört samt ta del av det hälso- och vaccinationsprogram du omfattas av som student inom Medicinska fakulteten, se information via länkarna nedan.

  Decentraliserad utbildning
  Decentraliserad utbildning innebär att du får en unik möjlighet att i mån av plats läsa din utbildning i södra Lappland via distansutbildningen i Skellefteå. De studieorter du kan välja mellan är Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. I den decentraliserade utbildningen kan du så långt som möjligt genomföra dina praktikperioder på vald studieort.

  Ansökan till studieorterna (inom södra Lappland) sker efter avslutad antagning till programmet. Urval till studieort sker enligt förtursregler i Umeå universitets regelverk och sker i mån av plats till respektive studieort.

  Här hittar du svar på vanliga frågor om utbildningen

  Hälso- och vaccinationsprogrammet
  https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/utbildning/vfu/vaccination/

  Umeå universitets Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg
  https://www.umu.se/covid-19/vfu-for-dig-inom-halso--och-sjukvard

  Fäll ihop
 • Dina studier

  Programmets första kurs startar måndagen den 15/1. 

  Första kursveckan, vecka 3, bedrivs studier på hemorten med schemalagda träffar via lärplattformen. Första möjlighet att träffa kursansvarig lärare och studiekamrater är den 15/1 kl. 08:30 via Zoom. Information om hur du kommer i gång med Zoom finns på kurssidan i Canvas.

  Vecka 5 är schemalagd som kursträff med obligatorisk närvaro på studieorten, för närmare detaljer se schema. 

  Första terminens övriga obligatoriska träffar på studieorten är dagar under vecka 8 samt under vecka 18 och 19.  

  Du behöver aktivera ditt användarkonto Umu-id (se nedan ”Aktivera användarkonto") för att kunna logga in på lärplattformen Canvas. Där finner du programmets kurser samt övrig programinformation, information om verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vaccinationsprogrammet osv. Programmets första kurs som du ska logga in på är:

  Sjuksköterskans profession – introduktion (distans) VT24

  Studentwebben: logga in med ditt Umu-id för att ta del av mer sidor för studenter.

  Länk till studentwebben

  Fäll ihop
 • Lärplattformen Canvas

  Du loggar in med hjälp av ditt användarkonto/UMU-id (se information om UMU-id under "Aktivera användarkonto" längre ner på sidan). Så här loggar du in i Canvas:

  1. Länk till lärplattformen Canvas 

  2. Logga in i Canvas med ditt UMU-id

  3. Du finner din kurs under ”Översikt"

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)