Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vårdadministrativa programmet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2018

Utbildningen är inriktad mot vårdadministrativt arbete inom flera delar av bl.a. hälso- och sjukvården, vårdcentraler, företagshälsovård, privata vårdinrättningar, läkemedelsindustri och medicinska forskningsverksamheter. Utbildningen har två examensmöjligheter, en tvåårig högskoleexamen och en treårig kandidatexamen. Utbildningen är uppbyggd genom ett samarbete mellan de samhällsvetenskapliga, humanistiska och medicinska fakulteterna, något som ger möjligheter till breda utbildningskunskaper.

Under utbildningen

Programmet är nätburet och bedrivs på heltid och studierna kan därför i stor utsträckning bedrivas hemifrån. Ett fåtal träffar i Umeå förekommer under utbildningen. Utbildningen är tvärvetenskaplig vilket ger möjlighet till breda kunskaper. Programmets två första år innehåller kurser i vårddokumentation, journalhantering, sjukvårdsjuridik, sekretess och IT-användning, anatomiska begrepp och medicinsk engelska. År tre innefattar en fördjupning med inriktning mot vårdadministration och ämnena ekonomisk historia eller statsvetenskap och innefattar en kandi- datuppsats. Det tredje året syftar till att både ge ytterligare redskap för framtida akademiska studier och ökad teoretisk och analytisk kompetens användbar inom det vårdadministrativa arbetet.

Ett viktigt kompetensområde är på vilket sätt sjukvården är organiserad, hur den styrs och fungerar genom lagstiftning och ekonomisk styrning. Kunskap om hur arbetsdelning och genusarbetsdelning ser ut och skapas mellan sjukvårdens olika yrkeskategorier ingår också i utbildningen. Utbildningen har två examensmöjligheter, en tvåårig högskoleexamen och en treårig kandidatexamen.

Programöversikt

År 1
Vårdens organisation, administration och politik. Sjukvårdens juridik och journalhantering. Vård, samhälle och hälsoekonomi.e-Hälsa. Miljöpraktik.

År 2
Svensk och engelsk medicinsk terminologi. Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi. Verksamhetsförlagd utbildning. Teori, metod och fördjupningsarbete.

År 3
Individuellt valda kurser samt kurser på kandidatnivå i Ekonomisk historia eller Statsvetenskap med  inriktning mot vårdadministration

Efter utbildningen

Utbildningen förbereder för administrativt arbete inom olika vårdande eller forskande verksamheter i kommuner, landsting eller privata företag. Det vårdadministrativa arbetet utförs av många personalkategorier, men vårdadministratörer är de som journalför du den information läkare eller annan vårdpersonal dikterat. Arbetsuppgifterna kan även omfatta budget, personalrapportering, statistikinsamling och andra uppgifter relaterade till forskning och utredning. Ytterligare arbetsområden kan vara relaterade till utredningsteknik och webbdesign.

Examen

Efter avslutat år två
Högskolexamen. Huvudområde: ekonomisk historia eller statsvetenskap. Inriktning: vårdadministration.

Efter avslutat år tre
Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: ekonomisk historia eller statsvetenskap. Inriktning: vårdadministration.

Anmälan och behörighet

Vårdadministrativa programmet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet. För studier under valbar/valfri termin gäller eventuellt särskilda behörighetskrav för vissa ämnen. Den studerande kan dock välja ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01286

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Sen anmälan öppnar den 13 juli 2018 där det finns chans till lediga platser.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktperson för programmet är:
Jonatan Svanlund