Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vaartoe - Centrum för samisk forskning

Vaartoe är ett forskningscenter som arbetar tvärvetenskapligt, gränsöverskridande och internationellt för att stärka och utveckla samisk och annan urfolksforskning vid Umeå universitet.

Vår verksamhet

Samverkan
Samverkan

Vi har en bred samverkan med olika aktörer

Forskning
Forskning

Mer om vår forskning, aktuella projekt och publikationer

Publikationer
Publikationer

Senaste forskningsresultaten från Vaartoe

Projekt
Projekt

Mer om våra aktuella forskningsprojekt

Skriftserie
Skriftserie

Vaartoes skriftserier Sámi Dutkan och Skrifter från Vaartoe