Studentsupport

På denna sida hittar du information om att studera med funktionsnedsättning, hur du kan få hjälp med utbildningsstöd, studiehandledning, samt information om hur du tar ut din examen och intyg. Det finns även information om hur du hittar till universitetets olika vilrum, hur du bokar grupprum och länk till en kalender där du kan ta del av hälsorelaterade evenemang.

Studentsupport

Pedagogiskt stöd

Behöver du hjälp och stöd i studierna? Har du någon funktionsvariation? Behöver du hjälp att skriva akademiskt? Då kan du vända dig till vår utbildningsadministratör (studievägledare) Anna Levander eller läsa mer om vilket stöd du kan få på Umeå universitets hemsida. 

Vägledningssamtal

Du är välkommen att boka in ett vägledningssamtal genom att mejla vår utbildningsadministratör. Drop-in-tid på tisdagar mellan kl 9-12. Läs mer om hur du även kan få vägledningssamtal via huvudcampus.

Vilrum

Som student har du tillgång till ett antal vilrum på Konstnärligt campus. Här kan du se på en karta var vilrummen finns. 

Grupprum

Som student kan du boka grupprum. Läs mer om hur du bokar via Umeå universitets hemsida. 
 

Intyg

Läs mer om hur du får ut det intyg du behöver på Umeå universitets hemsida. 

Examen

När du är klar med dina studier ansöker du själv om examen. Examensutvärderingskontoret vid Umeå universitet fattar alla beslut i examensbevisärenden.
 
Läs mer om hur du tar ut din examen på Umeå universitets hemsida.  
 

Studenthälsans kalender

Läs mer om Umeå universitets hälsorelaterade evenemang.

Kontaktinfo

Din kontaktperson här på UMA är vår utbildningsadministratör (studievägledare) Anna Levander. Studenthälsan på huvudcampus kan också hjälpa dig.

 

Senast uppdaterad: 2023-09-05