Hoppa direkt till innehållet
printicon

Publicera open access

Umeå universitet arbetar för att forskningsresultat i största möjliga mån ska göras fritt tillgängliga digitalt (open access) i enlighet med Berlindeklarationen. Detta ligger även i linje med krav på open access-publicering från Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Publicera open access

Guide: Bedöm publiceringskanalens trovärdighet
Guide: Bedöm publiceringskanalens trovärdighet

Vägledning för att bedöma pålitligheten hos en tidskrift eller ett förlag.

Rabatter för open access-publicering
Rabatter för open access-publicering

Möjligheter för dig som forskare att publicera open access med rabatterad publiceringsavgift.

Permanenta identifikatorer för forskare och författare
Permanenta identifikatorer för forskare och författare

Om ORCID, Umu-id och syftet med permanenta identifikatorer för forskare och författare.

Permanenta identifikatorer för publikationer
Permanenta identifikatorer för publikationer

Läs mer om ISBN, DOI och andra permanenta identifikatorer som gör dina publikationer lättare att hitta.

Denna text är skriven som information och ska inte ses som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli

Förväntningar på open access-publicering

Det finns förväntningar på att du som publicerar vetenskapligt vid Umeå universitet ska registrera dina publikationer i DiVA och dessutom göra dem öppet tillgängliga i den mån det är möjligt. I universitetets open access-policy står att:

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

Utöver lärosätets förväntningar är det även viktigt att du som forskare uppfyller finansiärers krav och förväntningar på att forskningsresultat ska publiceras open access. På biblioteket finns specialistkompetens inom området som du kan vända dig till för att se till att din publiceringsplan uppfyller de krav och förväntningar som det specifika forskningsprojektet har att förhålla sig till. 

Kontakta oss via bibliotekets kontaktformulär. Välj kategorin "Publicering, avhandlingar och forskningsdata"

Kontakta biblioteket

Universitetets open access-policy

Toppbild

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

(Rektorsbeslut 2017-09-19)

1. Bakgrund

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

En utgångspunkt vid formuleringen av föreliggande policy är att den ska vara så klar och tydlig som möjligt, och att det ska vara så enkelt som möjligt för forskare och studenter att följa den.

2. Policy

1. Registrering av forskningspublikationer i DIVA

Umeå universitets forskare ska registrera alla sina forskningspubliceringar i UmU:s publiceringsdatabas DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 220-2745- 06). Rapporter och andra forskningspublikationer som ges ut av Umeå universitet ska också registreras och deponeras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03).

2. Open access

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

3. Avhandlingar

Avhandlingar som ges ut av Umeå universitet ska registreras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03). Avhandlingar ska publiceras elektroniskt i DiVA om inte upphovsrättsliga hinder finns.

4. Examensarbeten

Examensarbeten producerade vid Umeå universitet ska registreras och deponeras i DiVA. De registrerade uppgifterna (författare, titel, sammanfattning, institution m.m.) blir fritt tillgängliga. Där respektive fakultet eller institution rekommenderar fulltextpublicering sker sådan efter upphovsmannens godkännande.

Vikten av att ta ställning till din upphovsrätt när du publicerar open access

När du publicerar något utan att skriva på ett avtal eller ange en specifik licens som ska gälla för ditt arbete skyddas du av upphovsrättslagen. Upphovsrättslagen ger ett starkt skydd till ett arbetes upphovsperson. När du publicerar open access avsäger du dig en del av det skyddet till förmån för att ge andra en friare tillgång till ditt arbete. Precis som när du skriver på ett avtal som överför delar av upphovsrätten till en annan part kräver detta en grad av eftertanke.

Det finns många aspekter att ta ställning till när du bestämmer vilken upphovsrätt du vill att ditt arbete ska ha. Det viktigaste är att du gör ett informerat val utifrån de förutsättningar som du har att förhålla dig till.

Krav från forskningsfinansiärer

Det är vanligt att forskningsfinansiärer uppmuntrar till eller kräver att resultatet av den forskning de har finansierat ska publiceras open access. En viktig motivering till det är att investerat medel ska komma till maximal nytta för forskningsfältet som helhet. Kom ihåg att kontrollera vilka finansiärskrav du har att uppfylla innan du väljer publiceringskanal och modell för upphovsrätt!

Etiska överväganden

För färdiga forskningspublikationer, såsom artiklar, böcker, rapporter och dylikt, finns inga etiska anledningar till att undvika open access-publicering. Det kan däremot finnas etiska anledningar till att publicera open access, till exempel för att snabbt nå ut med forskningsrön om behandlingar och upptäckter om allvarliga sjukdomar.

Juridiska överväganden

Var uppmärksam med eventuella avtal som du skriver på och läs villkoren noga så att du vet vad de innebär för dina möjligheter till open access-publicering. Det händer till exempel att forskare skriver på avtal med förlag där en embargoperiod anges som är betydligt längre än vad finansiären av forskningen tillåter.

Förlagen presenterar ofta ett Copyright Transfer Agreement (CTA). Om du skriver under ett sådant avtal så överlåter du din upphovsrätt till förlaget.

Ekonomiska överväganden

Det kan finnas anledning att balansera idealen om öppen tillgång mot ekonomiska överväganden. Till exempel kan författaren till en bok på svenska vilja behålla rättigheterna till att ge ut den engelska översättningen. 

Forskningspolitiska överväganden

Öppen vetenskap är inte bara en uppsättning principer eller krav från finansiärer. Det är också en del av en politisk diskussion om hur vetenskaplig kommunikation ska föras. Dina egna forskningspolitiska ideal och ställningstaganden har också en roll att spela när du väljer om och hur du ska publicera dina forskningsresultat med öppen tillgång.

Vägar till open access-publicering

För att göra din forskning fritt tillgänglig och uppfylla de flesta forskningsfinansiärers krav på open access-publicering kan du välja en av flera vägar:

Parallellpublicera

Parallellpublicering innebär att en kopia av ett publicerat verk görs öppet tillgänglig i ett öppet arkiv. Parallellpublicering av den granskade, accepterade versionen av din artikel (versionen efter peer review men innan förlaget lägger till layout) uppfyller de flesta forskningsfinansiärers krav på att göra forskningsresultat öppet tillgängliga. Många förlag tillåter parallellpublicering av den accepterade versionen (ofta efter en viss embargoperiod). Parallellpublicering är kostnadsfritt för författaren.

Parallellpublicera i DiVA

Forskare vid Umeå universitet kan parallellpublicera genom att ladda upp sina artiklar och andra publikationer i fulltext i DiVA, universitetets öppna arkiv. Kontrollera alltid förlagets villkor innan du laddar upp en fulltext i DIVA. 

Kontakta gärna bibliotekets specialister på open access om du har frågor eller behöver hjälp. Använd bibliotekets kontaktformulär och välj alternativet "Publicering, avhandlingar och forskningsdata".

Registrera och publicera i DiVA

Sherpa/Juliet - kontrollera finansiärernas open access-policies

Sherpa/RoMEO - kontrollera förlagens villkor för parallellpublicering 

Kontakta oss

Publicera i open access-tidskrift

Open access-tidskrifter är fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter vars innehåll antingen kan läsas fritt eller både läsas och återanvändas fritt, beroende på licens. För att hitta kvalitetsgranskade open access-tidskrifter inom ditt ämnesområde, använd till exempel Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Finansieringen av publicering i open access-tidskrifter kan se olika ut. Ibland tar de ut en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC). De stora förlagen och tidskrifterna tar i regel ut en APC, men majoriteten av tidskrifterna i DOAJ gör inte det.

Umeå universitet har ingen särskild fond för open access-publicering. Däremot har biblioteket avtal som ger rabatter vid open access-publicering via bibliotekets prenumerationer.

DOAJ

Rabatter för open access-publicering

Opålitliga erbjudanden om open access-publicering

Det finns idag en rad oseriösa utgivare som utger sig för att vara legitima open access-förlag. Deras tidskrifter har ofta namn som är snarlika etablerade tidskrifters och de marknadsför sig ofta genom direktmail till forskare.

Biblioteket har gjort en guide för att bedöma trovärdigheten hos en publiceringkanal. Vi rekommenderar även resurserna hos Think/Check/Submit för att bedöma tidskrifters tillförlitlighet. Du kan också kontakta biblioteket för hjälp med bedömningen. Använd bibliotekets kontaktformulär och välj alternativet "Publicering, avhandlingar och forskningsdata".

Guide: Bedöm publiceringskanalens trovärdighet

Think. Check. Submit.

Kontakta oss

Hybridtidskrifter – använd tidskriftens open access-alternativ mot en publiceringsavgift (APC)

Tidskrifter som är prenumerationsbaserade samtidigt som de erbjuder ett open access-alternativ mot en författaravgift kallas för hybridtidskrifter. Hos dem betalar författaren en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC), för att en enskild artikel ska göras open access.

Umeå universitet har ingen särskild fond för open access-publicering. Däremot har universitetsbiblioteket tecknat avtal med flera förlag som ger dig som författare rabatt på publiceringsavgiften. Information om vilka förlag och tidskrifter som berörs hittar du på länken nedan.

Olika förlag använder olika modeller för hantering av APC, därför är det viktigt att följa instruktionerna som gäller för den förlag där du vill publicera dig. Använd alltid din jobbmejl (namn.efternamn@umu.se) i korrespondensen med förlaget.

Kontakta gärna bibliotekets specialister på open access om du har frågor eller behöver hjälp. Använd bibliotekets kontaktformulär och välj alternativet "Publicering, avhandlingar och forskningsdata".

Rabatter för open access-publicering

Kontakta biblioteket

Vad är Creative commons-licenser?

Upphovsrätts- och licenssystemet Creative commons (CC) är just nu det tydligaste sättet att identifiera graden av open access för en publikation. CC-licenser beskriver vad andra än upphovspersonen får göra med en publikation.

Creative commons BY (CC BY)

CC BY är den licens som tillåter mest anpassningar av materialet samtidigt som det fortfarande är obligatoriskt att hänvisa till dig som upphovsperson. CC BY innebär att så länge som andra hänvisar till dig som ursprung så får de kopiera, distribuera, framföra och remixa ditt arbete. Du definierar själv hur hänvisningen ska formuleras. Det finns forskningsfinansiärer som kräver att ditt verk ska ha en CC BY-licens när du publicerar open access mot en avgift (APC).

CC BY är grundformatet för creative commons-licenserna. Tillägg kan göras för att modifiera rättigheterna ytterligare:

SA: Dela på samma sätt

SA står för "Share alike". Andra får distribuera ditt verk under en identisk licens som du har valt för ditt arbete.

NC: Icke kommersiellt

NC står för "Non-Commercial". Andra får kopiera, distribuera, visa upp, framföra eller remixa ditt arbete, men endast för icke-kommersiella syften.

ND: Inga omarbetningar tillåtna

ND står för "No derivative works". Endast tillåtet att kopiera, distribuera, visa upp eller framföra vad som motsvarar en kopia av ditt arbete.

CC0: Allmän egendom

CC0 är det största steget bort från enskild upphovsrätt. Med en CC0-licens övergår arbetet så långt som det är möjligt i allmän egendom (Public domain). Kvarvarande begränsningar sätts av lagar som inte går att förhandla bort.

Vad betyder open access-kategorierna guld, grön och brons?

Av tradition har grader av open access beskrivits i termer av färger. De vanligaste färgerna har varit guld, grön, brons samt hybrid open access (OA). Andra färger, såsom svart, diamant och platinum har tillkommit.

De traditionella och vanligaste kategorierna sett till bruk är:

Guld OA

Kallas även "full" eller "ren" open access. Förlaget gör alla artiklar och allt innehåll fritt tillgängligt på tidskriftens hemsida i samband med publikationen. Publicerat innehåll har en creative commons-licens eller liknande. En del tidskrifter tar ut en publiceringsavgift (article processing charge, APC)

Grön OA

Självarkivering och parallellpublicering är tillåtet. Efter peer review har författaren tillåtelse att publicera en version med samma innehåll som versionen som publiceras i tidskriften på sin hemsida, sin forskningsinstitutions hemsida eller i ett öppet repositorium såsom DiVA.

Brons OA (kan inte användas för att uppfylla finansiärskrav)

Fördröjd open access-publicering. Inledningsvis publiceras arbetet på prenumerationsbasis för att sedan släppas fritt tillgängligt efter en tid - fritt att läsa men inte återanvända, anpassa eller dela. Det är vanligt med en uttalad embargoperiod.

Brons OA brukar inte ses som fullvärdig open access-publicering. Licenser för hur publikationerna får användas saknas ofta och modellen kan inte användas för att uppfylla finansiärskrav. Flera finansiärer godtar inte modellen överhuvudtaget.

Hybrid OA

Tidskrifter med ett hybridsystem har en blandning av prenumerationsbaserat och öppet tillgängligt innehåll. Article processing charge (APC) tas alltid ut när en artikel publiceras open access i en hybridtidskrift och prisnivån är i regel betydligt högre än i en grön OA-tidskrift.

Färgsystemet är ifrågasatt som måttstock

Färgsystemet har visat sig vara otydligt eftersom det har varit alltför möjligt för olika aktörer att tänja på gränserna samt hitta på egna kategorier. Färgerna används fortfarande för att gruppera grader av tillgänglighet, men när det är dags att bli handfast är det bättre för exakthetens skull att fokusera på vilka faktiska licenser eller avtal som reglerar upphovsrätten för ett arbete.