Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Publicera open access

Umeå universitet arbetar för att forskningsresultat i största möjliga mån ska göras fritt tillgängliga digitalt (open access) i enlighet med Berlindeklarationen. Detta ligger även i linje med krav på open access-publicering från Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Rabatter för open access-publicering
Rabatter för open access-publicering

Läs mer om våra avtal här.

Guide: Bedöm publiceringskanalens trovärdighet
Guide: Bedöm publiceringskanalens trovärdighet

Vägledning för att bedöma pålitligheten hos en tidskrift eller ett förlag.

Upphovsrätt och open access
Upphovsrätt och open access

Vad händer med upphovsrätten när du publicerar open access?

Open access-publicering vid Umeå universitet

Universitetets policy för open access-publicering är att alla publikationer ska registreras i DiVA och dessutom göras så öppet tillgängliga som det är möjligt:

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

Universitetets open access-policy

Toppbild

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

(Rektorsbeslut 2017-09-19)

1. Bakgrund

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

En utgångspunkt vid formuleringen av föreliggande policy är att den ska vara så klar och tydlig som möjligt, och att det ska vara så enkelt som möjligt för forskare och studenter att följa den.

2. Policy

1. Registrering av forskningspublikationer i DIVA

Umeå universitets forskare ska registrera alla sina forskningspubliceringar i UmU:s publiceringsdatabas DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 220-2745- 06). Rapporter och andra forskningspublikationer som ges ut av Umeå universitet ska också registreras och deponeras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03).

2. Open access

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

3. Avhandlingar

Avhandlingar som ges ut av Umeå universitet ska registreras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03). Avhandlingar ska publiceras elektroniskt i DiVA om inte upphovsrättsliga hinder finns.

4. Examensarbeten

Examensarbeten producerade vid Umeå universitet ska registreras och deponeras i DiVA. De registrerade uppgifterna (författare, titel, sammanfattning, institution m.m.) blir fritt tillgängliga. Där respektive fakultet eller institution rekommenderar fulltextpublicering sker sådan efter upphovsmannens godkännande.

Kontakta oss

På biblioteket finns specialistkompetens inom området open access-publicering. Kontakta oss gärna via bibliotekets kontaktformulär. 

Olika sätt att publicera open access

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli