"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt. Tillsammans med en extern part arbetar doktorand och handledande forskare under fyra år med ett gemensamt problem som behöver utforskas. Vi har utbildat över 80 forskare tillsammans med fler än 60 externa partners.

Om företagsforskarskolan

Så fungerar det: organisation, bakgrund och upplägg.

Bli vår samarbetspartner!

Få tillgång till spjutspetsen av forskning inom ert område.

Pågående projekt

Vi har doktorander representerade på alla fyra fakulteter. Läs mer om våra projekt.

Nyheter

Ny metod mäter tryck med hög precision

Exakta mätningar är avgörande vid till exempel dosering av läkemedel och hantering av farliga gaser.

Svenska utlandsveteraner klarar sig bra på arbetsmarknaden

Ny forskning ifrågasätter den stereotypa bilden av hemvändande soldater.

PFAS finns i rester från sopförbränning

Unik studie ger ögonblicksbild av PFAS.

Industrin och forskare utvecklar framtidens kvalitetskontroll

Volvo och Umeå universitet visar i en ny avhandling hur kvalitetsproblem i tillverkningen kan förebyggas.

Terapi på distans ska hjälpa ungdomar i glesbygd

Nytt forskningsprojekt ska leda till mer jämlik vård för unga med posttraumatiskt stressyndrom.

Hälsosamt åldrande genom proaktiva åtgärder

En avhandling visar att seniorträffar och fallförbyggande träning är exempel på sådana åtgärder.

Vad hände efter examen från Företagsforskarskolan?

IT-chef återvänder till sina rötter i Företagsforskarskolan

Region Västerbotten satsar på AI-forskning i nära samarbete med universitetet.

Från doktorand till handledare: Han utforskar elmarknadens utmaningar

Mattias Vesterberg återvände till Företagsforskarskolan sex år efter sin egen disputation.

"Det bästa är blandningen av discipliner"

Alumn Johan Iraeus forskar om att förhindra och mildra skador i fordonskollisioner på Chalmers.

Kontaktinformation

Föreståndare

Samordnare

Samordnare

Administratör

Senast uppdaterad: 2023-10-25