"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ingrid Söderbergh

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt. Tillsammans med en extern part arbetar doktorand och handledande forskare under fyra år med ett gemensamt problem som behöver utforskas. Vi har utbildat över 80 forskare tillsammans med fler än 60 externa partners.

Om företagsforskarskolan

Så fungerar det: organisation, bakgrund och upplägg.

Bli vår samarbetspartner!

Få tillgång till spjutspetsen av forskning inom ert område.

Pågående projekt

Vi har doktorander representerade på alla fyra fakulteter. Läs mer om våra projekt.

Nyheter

Umeå Energi tar hjälp av doktorander för miljöns skull

Projekten inom Företagsforskarskolan ger viktig kunskap om avfallsförbränning inför framtiden.

Bättre förståelse av livscykelanalys kan minska klimatpåverkan

Rätt verktyg behövs för att minska globala utsläpp vid viktiga investeringsbeslut, visar ny avhandling.

MIMS Spotlight-serie: Nóra möter Ionut Sebastian Mihai

Doktoranden Ionut Sebastian Mihai är anknuten till MIMS och Företagsforskarskolan och studerar T-celler.

Detekterar bakteriesporer snabbare och effektivare

Rasmus Öberg, doktorand i Företagsforskarskolan, studerar ljusbaserade tekniker i samverkan med FOI.

Företagsforskarskolan deltar på samverkanskonferens

På två sessioner under dagen lär besökarna sig mer om samverkansaspekten i Företagsforskarskolan.

Student prisas för examensarbete

Amanda Vikström får Svenska föreningen för förbränningsforsknings pris för framstående examensarbete.

Vad hände efter examen från Företagsforskarskolan?

Det bästa är blandningen av discipliner

Alumn Johan Iraeus forskar om att förhindra och mildra skador i fordonskollisioner på Chalmers.

Företagskontakter gav jobb efter examen

Jonas Westberg var en av de första doktoranderna vid forskarskolans uppstart 2008.

Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv

– Forskarskolan kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat, säger Kristina Sehlin MacNeil.

Kontaktinformation

Föreståndare

Samordnare

Samordnare

Senast uppdaterad: 2023-01-17