"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Johan Trygg - Chemometrics Lab

Forskargrupp Avancerade dataanalysmetoder är på väg att bli ett kärnelement i modern datadriven life science-forskning. Vår forskning fokuserar på data från molekylära tekniker med hög genomströmning för att utveckla beräkningsmodeller i syfte att förstå, simulera och förutsäga beteendet hos komplexa biologiska system.

Vi fokuserar på kemometri som ett övergripande ramverk som inkluderar Design of experiments (DOE), multivariat dataanalys, AI/maskininlärning och bioteknikverktyg, allt detta i samarbete med ledande akademiska institutioner och industripartners. Vår vision är att effektivisera och tillgängliggöra behandlingar samt förebygga sjukdomar världen över. 

Kemometri har varit vår grund i mer än 50 år ända sedan Svante Wold och Rolf Carlson ledde en rörelse som sedan dess har förändrat hela den moderna läkemedelsindustrin, både sett till utveckling och tillverkning. Vi fokuserar idag på "omics" discipliner, särskilt fenotypisk profilering såsom metabolomics. Dessa metoder har konsekvent lett till förbättrad biologisk tolkning, identifiering av biomarkörer och förståelse av mekanismer i sjukdomar. Detta i allt från storskaliga biologistudier till mindre kliniska studier.

Med ett systembiologiskt tillvägagångssätt riktar vi in ​​oss på integrationen av biologisk information över flera fenotypiska och "omics"-plattformar. Vi utvecklar kontinuerligt nya multivariata verktyg och strategier för att analysera och integrera omics-data för kvalitetskontroll samt förbättrad tolkbarhet av biologiska data. Vi inkluderar tidsserier med dynamisk modellering av biologiska händelser och in silico cell painting av virtuella fluorescerande kanaler som en del av vårt arbetsflöde. Domänexpertis och förståelse för såväl metod som data är alltid vårt mål. Detta har visat sig vara ett recept för framgång. 

Forskningsledare

Johan Trygg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 17

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Plattform för dataanalys siktar på att nå nationell status

CASP får 1,8 miljoner för att stötta forskare inom life science i att analysera data.

AI möjliggör 100 gånger snabbare avbildning av labbodlade cancertumörer

Forskare vid Umeå universitet och företaget Sartorius i Umeå kombinerar djupinlärning med två bildtekniker.

CASP en ny bro mellan life science och datavetenskap

Plattformen stöder forskare med analys av deras data för att förstå komplexa kemiska och biologiska system.

Senast uppdaterad: 2024-02-01