"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Vladimir Kovalchuk

Projekt

Här hittar du en sammanfattning att pågående (och tidigare) projekt som vi har i Norrland

Pågående projekt

Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?

Finansiering: Forte, 2018-2020

Ansvarig: Anna-Karin Hurtig

Hur kan stöd och behandling vid psykisk ohälsa hos unga integreras i ungdomsmottagningarnas verksamhet? En hälsopolicy- och systemstudie

Finansiering: Forte, 2019-2021

Ansvarig: Isabel Goicolea

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

Finansiering: Forte, 2017-2019

Ansvarig: Isabel Goicolea

Policy och hälsosystemforskning: att stärka samhällsbaserade hälsosystem

Finansiering: STINT, 2018-2020

Ansvarig: Anna Karin Hurtig

Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige

Finansiering: Forte, 2017-2020

Ansvarig: Paola Mosquera

 

Tidigare projekt

Grundläggs ojämlikhet i hälsa tidigare i livet?

Finansiering: Cofas, Forte, 2015-2017

Ansvarig: Paola Mosquera

Hur, varför och under vilka omständigheter är hälsovård ungdomsanpassad? En realistisk utvärdering av svenska ungdomsmottagningar

Finansiering: Forte, 2015-2016

Ansvarig: Isabel Goicolea

Applicering av ett jämlikhetsperspektiv på kardiovaskulär prevention i norra Sverige

Finansiering: Forte, 2015-2017

Ansvarig: Miguel San Sebastián

Senast uppdaterad: 2022-10-28