Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Jennie Brandén

Jennie Brandén

Doktorand i Statsvetenskap

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Doktorand (tjänstledig) vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 4, Umeå universitet, UCGS Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är doktorand i statsvetenskap sedan hösten 2014. Min doktorandtjänst är även knuten till Genusforskarskolan och Umeå Centrum för Genusstudier där jag också har mitt kontor. I mitt avhandlingsprojekt med den preliminära titeln "Gender, fear and the politics of promoting safety in public space" studerar jag i en svensk kontext hur problemet med otrygghet och rädsla i offentliga rum produceras i nationella och lokala policys, strategier och initiativ för att främja trygghet. Fokus ligger på vilken kunskap om och vilka förståelser av trygghet som produceras inom detta politikområde och vilka möjligheter att adressera otrygghet som därmed skapas. I avhandlingen analyseras även de maktrelationer och styrningsrationaliteter som präglar trygghetsarbetets praktiker samt hur kön och jämställdhet görs i det trygghetsfrämjande arbetet. Min avhandling är även en del av forskningsprojektet "Rädsla och trygghet i ord och handling - att överbygga paradoxer i planering".

2017
Umeå: Umeå universitet 2017
Sandberg, Linda; Brandén, Jennie; Rönnblom, Malin; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt