"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jennie Brandén

Statsvetare som i min forskning intresserar mig för politik och styrning av sociala problem såsom trygghet, jämställdhet och könsrelaterat våld, utifrån feministiska och postkoloniala perspektiv.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
Anknytning
Anknuten som gästlärare till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är FD i statsvetenskap och är i min forskning särksilt intresserad av politik och styrning av sociala och maktrelaterade problem såsom trygghet, jämställdhet och könsbaserat våld, utifrån feministiska och postkoloniala perspektiv.

Jag arbetar just nu som postdoktor vid institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa där jag är ansvarig för ett forskningsprojekt om våld mot samiska kvinnor som finansieras av Sametinget i Sverige. Jag är också knuten till forskargruppen Lávvuo som fokusera på forskning och utbildning om samisk hälsa. Inom projektet undersöks samiska kvinnors utsatthet för olika former av våld utifrån en enkätundersökning (Samisk-HLV 2021). Genom intervjuer undersöks också erfarenheter kring, och förutsättningar att, möta våld mot samiska kvinnor inom samhällets stödfunktioner för våldsutsatta, såsom socialtjänst, polis, vård och kvinnojour.

Jag disputerade i statsvetenskap vid Umeå Universitet i april 2022. I min avhandling För trygghet: makt, politik och styrning i svenska kommuners trygghetspraktiker undersökte jag hur (o)trygghet i offentliga rum adresseras och ges mening som politiskt problem i svenska kommuners trygghetsarbete. I avhandlingen studeras tre olika strategier för att öka trygghet i offentliga miljöer; trygghetsvandringar, en certifiering för trygga stadskärnor, samt patrullerande ordningsvakter och väktare. Studien visar hur kommunernas trygghetsarbete vilar på en uppfattning om trygghet som något förgivettaget gott, som döljer att det som görs i trygghetens namn också riskerar bidra till exkludering av vissa grupper och perspektiv på trygghet. Studien visar också hur ansvaret för trygghet i praktiken i allt högre grad förskjuts från det offentliga och politiska ansvaret, och mot privata aktörer och säkerhetsföretag, samt mot de som bor i otrygga områden eller de ofta rasifierade och redan marginaliserade grupper som ringas in som otrygghetsproblem. 

Umeå: Umeå University 2024
Brandén, Jennie; Nilsson, Lena Maria; Burman, Monica; et al.
Critical Policy Studies, Routledge 2023, Vol. 17, (4) : 619-636
Brandén, Jennie
Tidsskrift for kjønnsforskning, Oslo: 2023, Vol. 47, (2-3) : 113-129
Brandén, Jennie; Nilsson, Lena Maria; Burman, Monica; et al.
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2022:1
Brandén, Jennie
Space & Polity, Routledge 2021, Vol. 25, (1) : 1-19
Brandén, Jennie; Sandberg, Linda
(O)tryggt?: Texter om makt, plats och motstånd, Premiss förlag 2020 : 75-98
Brandén, Jennie; Olsson, Josefin; Sandberg, Linda
Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, Göteborg: Göteborgs universitet 2019, Vol. 23, (3-4) : 23-41
Brandén, Jennie; Rönnblom, Malin
Umeå: Umeå universitet 2017
Sandberg, Linda; Brandén, Jennie; Rönnblom, Malin; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2024

Jag har en bred erfarenhet av undervisning och handledning på både grundläggande- och avancerad nivå, Jag har främst undervisat på kurser som rör teori och metod, inom ämnena statsvetenskap, genusvetenskap och folkhälsovetenskap. Jag har erfarenhet av undervisning på både svenska och engelska, digitalt och på campus.

Inom genusvetenskap är jag involverad i undervisningen på masterkursen "Equality in Policy and Practice" (7,5 hp), samt handleder magisteruppsater vid Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS). Jag är också kursansvarig för doktorandkursen "Introduction to gender studies" (7,5 hp) som ges via Genusforskarskolan vid Umeå Universitet.

Inom folkhälsovetenskap undervisar jag om kvalitativa metod och analys på doktorandkursen "Analysis in qualitative research" (6 ECTS), samt på masterkursen "Qualitative methodology for public health" (5 ECTS). Jag undervisar också på kursen "Könsbaserat våld, hälsa och sjukvård" (7,5 hp) samt handleder master- och magisteruppsatser. Jag har också utvecklat ett moment med fokus på genus och våld på masterkursen Same och Urfolkshälsa (7,5 hp) som jag ansvarar för.