Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ewa Bergqvist

Ewa Bergqvist

Docent i matematikdidaktik med forskningsintresse kring språk, kommunikation och resonemang i matematikundervisning. Prefekt vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning

Jag är prefekt vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik och docent i matematikdidaktik. Mitt generella forskningsområde är relationen mellan språk och matematik i samband med matematikundervisning och matematiklärande, till exempel hur läsning och lösning av matematikuppgifter hänger ihop. Jag studerar särskilt kopplingen mellan matematisk argumentation och elevers förståelse av förklaringar i läroböcker och lärargenomgångar. Det handlar till exempel om vilka för- och nackdelar det finns med tydlig respektive otydlig argumentation. Jag studerar också elevers lärande av det matematiska symbolspråket och hur elevers förståelse av matematiska symboler utvecklas över tid.

Större delen av min forskning bedriver jag i samarbete med Magnus Österholm som tillsammans med mig leder en forskargrupp inom Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) som heter Språk och Kommunikation. Vi arbetar för närvarande med ett stort forskningprojekt (finansierat av Vetenskapsrådet) som heter "Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket", tillsammans med Tomas Bergqvist, Bert Jonsson, Lotta Vingsle och Ulrika Wikström Hultdin, alla UmU. Tidigare fick Magnus Österholm och jag medel från Riksbankens Jubileumsfond (2013-2017) för forskningsprojektet "Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk" som jag var projektledare för och som genomfördes tillsammans med postdoc Cris Edmonds-Wathen och dåvaranade doktorand Frithjof Theens. Under 2018 var Magnus Österholm och jag ordförande för den internationella matematikdidaktiska konferensen PME (www.pme42.se) med nästan 700 deltagare i Umeå.

Jag har en licentiatexamen i matematik (komplex analys i flera variabler) och en doktorsexamen i matematikdidaktik (2006) och arbetar idag som universitetslektor på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (www.nmd.umu.se). För närvarande handleder jag tre doktorander: Ulrika Wikström Hultdin och Muhammad Zuhair Zahid, båda vid Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik, Umeå universitet, och Cecilie Carlsen Bach, Århus universitet, Danmark. Tidigare har jag handlett Anders Hofverberg, Frithjof Theens, Monica Egelström, Maria Lindfors, Maria Kenneman, Anneli Dyrvold, och Björn Palmberg. Jag är medlem i redaktionskommittéen för den nordiska tidskriften för forskning i matematikdidaktik, NOMA, och för the International Journal of Science and Mathematics Education. Dessutom granskar jag regelbundet artiklar för bland annat NOMAD, Educational Studies in Mathematics (ESM) och Journal of mathematical behavior (JMB).

Interim Proceedings of the 44th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Mathematics Education in the 4th Industrial Revolution: Thinking Skills for the Future, Khon Kaen, Thailand: PME 2020 : 19-27
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020
Bergqvist, Ewa; Jonsson, Bert; Österholm, Magnus
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2018, Vol. 51 : 41-55
Bergqvist, Ewa; Theens, Frithjof; Österholm, Magnus
Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education, 42
Perspectives on professional development of mathematics teachers: Proceedings of MADIF 11, The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Karlstad, January 23–24, 2018, Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 : 226-226
Theens, Frithjof; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Journal of Curriculum Studies, Vol. 49, (2) : 149-168
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas
Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education : 170-170
Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
NFSUN 2017, Nordic Research Symposium on Science Education, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, 6-9 June 2017
Sullivan Hellgren, Jenny; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 17, Stockholm, Sweden, May 30 – June 2, 2017
Theens, Frithjof; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, Hungary: PME 2016 : 125-125
Bergqvist, Ewa; Theens, Frithjof; Österholm, Magnus
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF 10: the tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Karlstad, January 26–27, 2016, Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2016 : 147-147
Bergqvist, Ewa; Theens, Frithjof; Österholm, Magnus
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, Hungary: PME 2016 : 151-151
Edmonds-Wathen, Cris; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF 10 The tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Karlstad, January 26–27, 2016, Göteborgs universitet 2016 : 146-146
Edmonds-Wathen, Cris; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Nordisk matematikkdidaktikk, NMC Nationellt centrum för matematikutbildning 2015, Vol. 20, (1) : 5-31
Dyrvold, Anneli; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, Vol. 2014, (1) : 27-31
Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Journal of Mathematical Behavior, JAI Press Ltd 2014, Vol. 33 : 72-87
Boesen, Jesper; Helenius, Ola; Bergqvist, Ewa; et al.
ZDM - the International Journal on Mathematics Education, Springer 2013, Vol. 45, (5) : 751-763
Österholm, Magnus; Bergqvist, Ewa
The Montana Mathematics Enthusiast, Vol. 9, (3) : 371-408
Bergqvist, Ewa
Evaluation and comparison of mathematical achievement: Dimensions and perspectives. Proceedings of MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar, Umeå, January 24-25, 2012, Linköping: SMDF 2012 : 61-70
Bergqvist, Ewa; Dyrvold, Anneli; Österholm, Magnus
Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 2: opportunities to learn in mathematics education : 67-74
Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Proceedings of Norma 11, The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education in Reykjavík, May 11-14, 2011
Bergqvist, Tomas; Bergqvist, Ewa
Nordisk matematikkdidaktikk, Mölndal: Nordisk matematikkdidaktikk 2012, Vol. 17, (1) : 5-30
Österholm, Magnus; Bergqvist, Ewa
Proceedings of Norma 11, The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education in Reykjavík, May 11-14, 2011, Reykjavík, Iceland: University of Iceland Press 2012 : 661-670
Österholm, Magnus; Bergqvist, Ewa
Göteborg: NCM 2010
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; et al.
Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions. Proceedings of MADIF 7, Linköping, Sweden: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF 2010 : 47-57
Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions, Linköping, Sweden: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF 2010 : 157-167
Lithner, Johan; Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; et al.
Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: In Search for Theories in Mathematics Education, Thessaloniki, Greece: PME 2009 : 145-152
Bergqvist, Ewa
Göteborg: NCM 2009
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; et al.
In search for theories in mathematics education: proceedings of the 33rd conference of the International group for the psychology of mathematics education, Thessaloniki, Greece: PME 2009 : 1:336-
Bergqvist, Tomas; Bergqvist, Ewa
Journal of Mathematical Behavior, Vol. 26, (4) : 348-370
Bergqvist, Ewa
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 36
Bergqvist, Ewa
Research report in mathematics, 9
Bergqvist, Ewa