"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Magnus Österholm

Magnus Österholm

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik. Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Roll: Biträdande prefekt
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning

Mitt primära forskningsintresse är språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik, men jag har också genomfört forskning inom "belief"-området samt avseende lärarfortbildning. Jag har primärt undersökt matematikutbildning på högstadiet, gymnasiet och universitetet, men har även studerat låg- och mellanstadiet.

Större delen av min forskning bedriver jag i samarbete med Ewa Bergqvist som tillsammans med mig leder forskningsgruppen "Språk och Kommunikation" inom Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM). Jag jobbar också som professor i matematikdidaktik vid Mittuniversitetet.

Mer information om mig och min forskning finns på min hemsida: http://osterholm.nu/

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
Johansson, Helena; Österholm, Magnus; Flodén, Liselott; et al.
Working Papers in Mathematics Education, 2021:1
Österholm, Magnus; Bergqvist, Tomas; Liljekvist, Yvonne; et al.
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020
Bergqvist, Ewa; Jonsson, Bert; Österholm, Magnus
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2019, Vol. 56
Johansson, Helena; Österholm, Magnus
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2018, Vol. 51 : 41-55
Bergqvist, Ewa; Theens, Frithjof; Österholm, Magnus
Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education, 42
Perspectives on professional development of mathematics teachers: Proceedings of MADIF 11, The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Karlstad, January 23–24, 2018, Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 : 226-226
Theens, Frithjof; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Perspectives on professional development of mathematics teachers: Proceedings of MADIF 11, The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Karlstad, January 23–24, 2018, Karlstad: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 : 131-140
Österholm, Magnus
Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education : 170-170
Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Singapore: The International Group for the Psychology of Mathematics Education 2017 : 153-160
Bergqvist, Tomas; Liljekvist, Yvonne; van Bommel, Jorryt; et al.
NFSUN 2017, Nordic Research Symposium on Science Education, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, 6-9 June 2017
Sullivan Hellgren, Jenny; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 17, Stockholm, Sweden, May 30 – June 2, 2017
Theens, Frithjof; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, Hungary: PME 2016 : 125-125
Bergqvist, Ewa; Theens, Frithjof; Österholm, Magnus
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF 10: the tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Karlstad, January 26–27, 2016, Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2016 : 147-147
Bergqvist, Ewa; Theens, Frithjof; Österholm, Magnus
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, Hungary: PME 2016 : 151-151
Edmonds-Wathen, Cris; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF 10 The tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Karlstad, January 26–27, 2016, Göteborgs universitet 2016 : 146-146
Edmonds-Wathen, Cris; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Umeå: Umeå universitet 2016
Österholm, Magnus; Bergqvist, Tomas; Liljekvist, Yvonne; et al.
Nordisk matematikkdidaktikk, NMC Nationellt centrum för matematikutbildning 2015, Vol. 20, (1) : 5-31
Dyrvold, Anneli; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Reading Psychology, Routledge 2015, Vol. 36, (8) : 673-699
Österholm, Magnus
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, Vol. 2014, (1) : 27-31
Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
ZDM - the International Journal on Mathematics Education, Springer 2013, Vol. 45, (5) : 751-763
Österholm, Magnus; Bergqvist, Ewa
Evaluation and comparison of mathematical achievement: Dimensions and perspectives. Proceedings of MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar, Umeå, January 24-25, 2012, Linköping: SMDF 2012 : 61-70
Bergqvist, Ewa; Dyrvold, Anneli; Österholm, Magnus
Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 2: opportunities to learn in mathematics education : 67-74
Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Mathematics Education: Expanding Horizons. Proceedings of the 35th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, Singapore: MERGA 2012 : 578-585
Österholm, Magnus
The Montana Mathematics Enthusiast, Information Age Publishing 2012, Vol. 9, (3) : 431-464
Österholm, Magnus
Nordisk matematikkdidaktikk, Mölndal: Nordisk matematikkdidaktikk 2012, Vol. 17, (1) : 5-30
Österholm, Magnus; Bergqvist, Ewa
Proceedings of Norma 11, The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education in Reykjavík, May 11-14, 2011, Reykjavík, Iceland: University of Iceland Press 2012 : 661-670
Österholm, Magnus; Bergqvist, Ewa
Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol 1: Developing mathematical thinking : 367-367
Österholm, Magnus
Mathematics: Traditions and [New] Practices. Proceedings of the AAMT–MERGA conference held in Alice Springs, 3–7 July 2011, Adelaide, Australia: AAMT and MERGA 2011 : 590-598
Österholm, Magnus
Nordisk matematikkdidaktikk, Mölndal: Nordisk matematikkdidaktikk 2011, Vol. 16, (1-2) : 57-76
Österholm, Magnus
Current state of research on mathematical beliefs XVI: Proceedings of the MAVI-16 Conference, June 26-29, 2010, Tallinn, Estonia, Tallinn, Estonia: Institute of Mathematics and Natural Sciences, Tallinn University 2011 : 200-217
Österholm, Magnus
Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions. Proceedings of MADIF 7, Linköping, Sweden: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF 2010 : 47-57
Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
The first sourcebook on nordic research in mathematics education: Norway, Sweden, Iceland, Denmark and contributions from Finland, Charlotte, NC, USA: Information Age Publishing 2010 : 431-440
Österholm, Magnus
Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions. Proceedings of MADIF 7, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF 2010 : 241-250
Österholm, Magnus
Proceedings of the conference MAVI-15: Ongoing research on beliefs in mathematics education, September 8-11, 2009, Genoa, Italy, Genoa: Department of Mathematics, University of Genoa 2010 : 35-46
Österholm, Magnus
Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon, France, Lyon: Institut National de Recherche Pédagogique 2010 : 154-163
Österholm, Magnus
Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education : 4-257-4-264
Österholm, Magnus
Dyslexi, Stockholm: Svenska Dyslexiföreningen 2009, Vol. 14, (3) : 18-21
Österholm, Magnus
Matematikdidaktiska frågor: Resultat från en forskarskola, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet 2009 : 154-165
Österholm, Magnus
Nordisk matematikkdidaktikk, Mölndal: Nordisk matematikkdidaktikk 2008, Vol. 13, (3) : 53-73
Österholm, Magnus