"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Adobe Stock, Gorodenkoff Productions OU

Forskningsprojekt

Vid institutionen för datavetenskap bedrivs forskningsprojekt inom en rad ämnesområden. Flera forskare vid institutionen är också verksamma inom olika tvärvetenskapliga forskningsfält och projekt.

Energieffektiv och autonom förvaltning för molnbaserade infrastrukturer
Tid 24 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Etablering av ett de facto excellent expertcenter inom Autonoma Distribuerade System
Tid 1 december 2023 till 30 april 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbitrering av QoS-faktorer för uppdragskritiska applikationer i nätverkets utkant
Tid 1 augusti 2023 till 31 juli 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Datasekretess för komplexa data
Tid 19 april 2023 till 22 maj 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollaborativ storytelling i argumentbaserade mikrodialoger för att förbättra hälsan
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 februari 2023 till 30 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
COGNIT: Ett ramverk för serverlös kommunikation i molnets kant
Tid 31 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
WASP WARA – Forskningsarena för operationella data
Tid 15 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
ROCC – Robotar med kausala förmågor
Forskningsområde: Datavetenskap, Statistik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kunskapsplattform för digital mognad i glesbygd
Tid 23 november 2022 till 31 oktober 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
AQUITAS: Utvärdering och utveckling av rättvisa, opartiska och pålitliga AI-system
Tid 1 november 2022 till 1 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent Service Mesh for an Autonomous Network-Compute Fabric
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
AnxSAI: ångestkänslig artificiell intelligens
Tid 31 augusti 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent molnrobotik för realtidsmanipulering i stor skala
Tid 1 augusti 2022 till 31 juli 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande
Tid 1 februari 2022 till 2 februari 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya AI-metoder för att förutspå proteinegenskaper så att växters näringsupptag kan förbättras
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Automatiserad strålbehandling för barnonkologi och utmaningen med små mängder data
Forskningsområde: Cancer, Datavetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Användning av strukturerad a priori-information vid analys av bilddata
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
WARA Common Information Bridge – möjliggör forskning om datadriven molnverksamhet
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2021 till 1 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
AutogrAIde – AI för automatiserad betygssättning
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Modellering av ångest för användning inom AI
Tid 1 juni 2021 till 31 maj 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI för dokumentgenerering
Tid 1 mars 2021 till 30 november 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Semantisk parsning av multimodal data
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategic Argumentation för att hantera interaktion mellan intelligenta system och människor
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Trust AI - Trustworthy AI
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av socialt medvetna dialogsystem
Tid 1 juni 2020 till 1 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socialt medveten dialoghantering
Tid 1 juni 2020 till 1 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
ASSOCC
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modellera social verklighet för sociala simuleringar
Tid 1 februari 2020 till 1 februari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Detektering och åtgärder för att motverka anomalier i Edgeclouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Responsible Artificial INtelligence (RAIN)
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
HumaneAI-Net
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Datadriven automatisering av edge clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 29 april 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Strategisk satsning för internationell spets inom AI och programvara
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI-driven kontextuell annonsering
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
HEAL - Hydrogenbaserade Energisystem för Arktisk Logistik
Tid 30 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bias-free chatbots
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 2 september 2019 till 28 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur man undgår “Death by GPS”: Grunderna för adaptiv navigeringshjälp
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
WASP-AI
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar AI
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 maj 2019 till 1 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Collaborative Mixed Reality Aid
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 22 april 2019 till 22 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollaborativt mixed-reality hjälpmedel för barn och unga med autism
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 april 2019 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
HumaneAI
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 30 april 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Multimodal semantisk analys: Göra språk meningsfullt i sin kontext
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
DT-SAPS, A digital twin to support sustainable and available production as a service
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
DEBLOAT: Code Debloating from Source Code to Large-scale Deployment
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI4EU
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI Glass Box - AI glaslåda
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
DBAT - The Damped Bundle Adjustment toolbox for Matlab
Tid 26 oktober 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 10 september 2018 till 9 mars 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
PRECISION
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 23 april 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2018 till 29 februari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2021-11-04