Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Vid institutionen för datavetenskap bedrivs forskningsprojekt inom en rad ämnesområden. Flera forskare vid institutionen är också verksamma inom olika tvärvetenskapliga forskningsfält och projekt.

Hur man undgår “Death by GPS”: Grunderna för adaptiv navigeringshjälp
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
DEBLOAT: Code Debloating from Source Code to Large-scale Deployment
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2019 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Forskningsämne: Datavetenskap
10 september 2018 till 9 september 2022
Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsämne: Datavetenskap
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing
Forskningsämne: Datavetenskap
1 mars 2018 till 29 februari 2020
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
1 mars 2018 till 28 februari 2022
Doktorandprojekt
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
19 februari 2018 till 1 mars 2022
Doktorandprojekt
Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
Forskningsämne: Datavetenskap
1 februari 2018 till 31 januari 2020
Forskningsprojekt
RSA - Radiostereometric Analysis
1 januari 2018 till 1 december 2018
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2021
Doktorandprojekt
Autonomous systems that recognise, explain, and predict complex human activities
Forskningsämne: Datavetenskap
1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Autonomous Systems
Forskningsämne: Datavetenskap
1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Forskningsprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
WindCoE - Nordic Wind Energy Center
Forskningsämne: Datavetenskap, Statistik
1 december 2015 till 31 maj 2018
Forskningsprojekt
LiM, Logic in Manufacturing
Forskningsämne: Datavetenskap
1 november 2015 till 31 mars 2016
Forskningsprojekt
NTC - Nordic Telemedicine Center
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2015 till 30 juni 2018
Forskningsprojekt
SAPPA, Service Architecture for Product and Production Availability
Forskningsämne: Datavetenskap
1 december 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Syntactical methods for text classification
1 november 2014 till 30 september 2017
Doktorandprojekt
MICO - Media in context
1 maj 2013 till 30 april 2016
Forskningsprojekt
Parameterized Natural Language Parsing
12 oktober 2012 till 6 februari 2020
Doktorandprojekt
Intelligent Systems for Patient Autonomy and Health Care
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
NSS, Nordic Safety and Security
Forskningsämne: Datavetenskap
1 augusti 2008 till 31 januari 2011
Forskningsprojekt
Icke-linjära algoritmer för minsta-kvadrat-mätproblem
Forskningsämne: Datavetenskap, Fysik, Matematik
18 juni 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Uppdatering av vyer genom samarbete i komponentbaserade databassystem
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2008 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
ACTclin - Activity-based framework for clinical decision-support development
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2007 till 30 juni 2011
Forskningsprojekt
Dementia Management and Support System
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2007
Forskningsprojekt
Transformation av komplexa strukturer: Teori och implementering
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
JSP - Joint Study Programme
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2004 till 30 juni 2006
Forskningsprojekt
DITRA, Arena för distribuerat ingenjörsarbete
Forskningsämne: Datavetenskap
1 mars 2003 till 13 december 2005
Forskningsprojekt
TARSKI, Theory and applications of relational structures as knowledge instruments
Forskningsämne: Datavetenskap
30 juni 2001 till 1 juli 2005
Forskningsprojekt
GeDeMeDeS, A Generic System for Developing Medical Decision Support
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1998 till 30 juni 2001
Forskningsprojekt
Intelligent systems for health care applications
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1998 till 30 juni 2000
Forskningsprojekt
StratiGraph and MCS Toolbox
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 1998
Forskningsprojekt
CHIN, Community Health Information Networks
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1996 till 30 juni 1998
Forskningsprojekt
Many-valued logic for computer science applications
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1995 till 30 juni 1999
Forskningsprojekt