Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Vid institutionen för datavetenskap bedrivs forskningsprojekt inom en rad ämnesområden. Flera forskare vid institutionen är också verksamma inom olika tvärvetenskapliga forskningsfält och projekt.

Coronavirus - simulering och app
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 27 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategisk satsning för internationell spets inom AI och programvara
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Analytics-driven Edge Cloud Automation
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Analytics-driven Edge Cloud Automation
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Anomaly Detection and Countermeasures for Edgeclouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bias-free chatbots
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 2 september 2019 till 28 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur man undgår “Death by GPS”: Grunderna för adaptiv navigeringshjälp
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Collaborative Mixed Reality Aid
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 22 april 2019 till 22 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
DT-SAPS, A digital twin to support sustainable and available production as a service
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Multimodal semantisk analys: Göra språk meningsfullt i sin kontext
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
DEBLOAT: Code Debloating from Source Code to Large-scale Deployment
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
DBAT - The Damped Bundle Adjustment toolbox for Matlab
Tid 26 oktober 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 10 september 2018 till 9 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
PRECISION
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 23 april 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2018 till 29 februari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2018 till 28 februari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 19 februari 2018 till 1 mars 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 februari 2018 till 31 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Machine Learning-based Observability and Diagnostics in Future Networks and Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
RSA - Radiostereometric Analysis
Tid 1 januari 2018 till 1 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous systems that recognise, explain, and predict complex human activities
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Autonomous Systems
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Managing stress and cognition in stress-related disorders: A digital coach for a sustainable life
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2017 till 30 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
SOCRATES
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 november 2016 till 30 oktober 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
WindCoE - Nordic Wind Energy Center
Forskningsämne: Datavetenskap, Statistik
Tid 1 december 2015 till 31 maj 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
LiM, Logic in Manufacturing
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 november 2015 till 31 mars 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
NTC - Nordic Telemedicine Center
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2015 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
SWEEPER
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
SAPPA, Service Architecture for Product and Production Availability
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 december 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Syntactical methods for text classification
Tid 1 november 2014 till 30 september 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Intelligent rullator
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
MICO - Media in context
Tid 1 maj 2013 till 30 april 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Parameterized Natural Language Parsing
Tid 12 oktober 2012 till 6 februari 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tree Automata in Computational Language Technology
Tid 1 november 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
CROPS
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 oktober 2010 till 30 september 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
INTRO
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent Systems for Patient Autonomy and Health Care
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
ACKTUS - Activity-Centered modelling of Knowledge and Interaction Tailored to Users
Tid 1 januari 2009 till 30 juni 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
NSS, Nordic Safety and Security
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2008 till 31 januari 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Icke-linjära algoritmer för minsta-kvadrat-mätproblem
Forskningsämne: Datavetenskap, Fysik, Matematik
Tid 18 juni 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt