Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Vid institutionen för datavetenskap bedrivs forskningsprojekt inom en rad ämnesområden. Flera forskare vid institutionen är också verksamma inom olika tvärvetenskapliga forskningsfält och projekt.

DEBLOAT: Code Debloating from Source Code to Large-scale Deployment
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2019 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Forskningsämne: Datavetenskap
10 september 2018 till 9 september 2022
Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsämne: Datavetenskap
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing
Forskningsämne: Datavetenskap
1 mars 2018 till 29 februari 2020
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
1 mars 2018 till 28 februari 2022
Doktorandprojekt
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
19 februari 2018 till 1 mars 2022
Doktorandprojekt
Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
Forskningsämne: Datavetenskap
1 februari 2018 till 31 januari 2020
Forskningsprojekt
RSA - Radiostereometric Analysis
1 januari 2018 till 1 december 2018
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2021
Doktorandprojekt
Autonomous systems that recognise, explain, and predict complex human activities
Forskningsämne: Datavetenskap
1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Autonomous Systems
Forskningsämne: Datavetenskap
1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Forskningsprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
WindCoE - Nordic Wind Energy Center
Forskningsämne: Datavetenskap, Statistik
1 december 2015 till 31 maj 2018
Forskningsprojekt
LiM, Logic in Manufacturing
Forskningsämne: Datavetenskap
1 november 2015 till 31 mars 2016
Forskningsprojekt
NTC - Nordic Telemedicine Center
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2015 till 30 juni 2018
Forskningsprojekt
SAPPA, Service Architecture for Product and Production Availability
Forskningsämne: Datavetenskap
1 december 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Syntactical methods for text classification
1 november 2014 till 30 september 2017
Doktorandprojekt
MICO - Media in context
1 maj 2013 till 30 april 2016
Forskningsprojekt
Parameterized Natural Language Parsing
12 oktober 2012 till 6 februari 2020
Doktorandprojekt
Intelligent Systems for Patient Autonomy and Health Care
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
NSS, Nordic Safety and Security
Forskningsämne: Datavetenskap
1 augusti 2008 till 31 januari 2011
Forskningsprojekt
Icke-linjära algoritmer för minsta-kvadrat-mätproblem
Forskningsämne: Datavetenskap, Fysik, Matematik
18 juni 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Uppdatering av vyer genom samarbete i komponentbaserade databassystem
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2008 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
ACTclin - Activity-based framework for clinical decision-support development
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2007 till 30 juni 2011
Forskningsprojekt
Dementia Management and Support System
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2007
Forskningsprojekt
Transformation av komplexa strukturer: Teori och implementering
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
JSP - Joint Study Programme
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2004 till 30 juni 2006
Forskningsprojekt
DITRA, Arena för distribuerat ingenjörsarbete
Forskningsämne: Datavetenskap
1 mars 2003 till 13 december 2005
Forskningsprojekt
TARSKI, Theory and applications of relational structures as knowledge instruments
Forskningsämne: Datavetenskap
30 juni 2001 till 1 juli 2005
Forskningsprojekt
GeDeMeDeS, A Generic System for Developing Medical Decision Support
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1998 till 30 juni 2001
Forskningsprojekt
Intelligent systems for health care applications
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1998 till 30 juni 2000
Forskningsprojekt
StratiGraph and MCS Toolbox
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 1998
Forskningsprojekt
CHIN, Community Health Information Networks
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1996 till 30 juni 1998
Forskningsprojekt
Many-valued logic for computer science applications
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1995 till 30 juni 1999
Forskningsprojekt