"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personalkatalog

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anknutna

Alan Zayed
Telefon
0763-17 00 00

Forskar inom Gamla Tetametet exgetik med särkild fokus på konceptet the "divne counil" och sitt ursprung. Jag analyserar Ugaritiska som är besläktat med hebreiska och som föregått Gamla testamentet.

Anna Sténs
Bertil Strömberg
Charlott Wikström

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom det idé- och utbildningshistoriska fältet. Jag har studerat tänkare såsom Fredrika Bremer, Frida Steénhoff och Emilia Fogelklou.

 

 

Daniel Andersson
Telefon
090-786 75 04
David Wiljebrand
Hanna Vikström

Jag är en postdoc som främst har studerat resurshistoria, speciellt intersserad av hur och varför globala resursflöden har förhandlats fram.

Hanna Zipernovszky
Ingvar Johansson

För presentation och publikationer, se min hemsida:

 

 

Jonas Liliequist

Professor emeritus i historia

Jonatan Samuelsson
Telefon
090-786 65 94

Forskar om patientrörelser och medicinjournalistik i Sverige under 1900-talet

Julia Falk
Telefon
090-786 75 06

Doktorand i idéhistoria. Mitt avhandlingsprojekt handlar om spiritismen i Sverige runt sekelskiftet 1900.

Karin Viklund
Kerstin Thörn
Kjell Jonsson
Lars-Göran Tedebrand
Lena Eskilsson
Malcolm Christopher Lillie
Martin Edman
Per Håkan Ramqvist
Peter Bennesved
Petra Green
Roger Engelmark
Sebastian Östlund

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

Tom Ericsson
Torfinn Huvenes
Åsa Bergenheim
Åsa Schumann
Senast uppdaterad: 2018-11-22