Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kurser

Vid institutionen finns ett stort utbud av kurser i arkeologi, filosofi och vetenskapsteori, historia, idéhistoria samt religionsvetenskap och teologi, både på grundnivå och på avancerad nivå. Många av våra kurser går även att läsa helt via internet.

Se kursutbudet för våra ämnen

Arkeologi och miljöarkeologi | Filosofi och vetenskapsteori | Historia | Idéhistoria | Religionsvetenskap och teologi

Samtliga fristående kurser vid institutionen för idé- och samhällsstudier

Öppen för sen anmälan
Arkeologi B1 Särskilt nordeuropeisk, 30 hp
Distans Öppen för sen anmälan
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik, 15 hp
Distans Öppen för sen anmälan
Filosofi A, 30 hp
Distans Öppen för sen anmälan
Filosofi B, 30 hp
Distans Öppen för sen anmälan
Filosofi C, 30 hp
Distans Öppen för sen anmälan
Historia A, 30 hp
Distans Öppen för sen anmälan
Historia B, 30 hp
Distans Öppen för sen anmälan
Historia C, 30 hp
Öppen för sen anmälan
Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs, 15 hp
Öppen för sen anmälan
Historisk och praktisk teologi: magisterkurs, 15 hp
Distans Öppen för sen anmälan
Idéhistoria A, 30 hp
Distans Öppen för sen anmälan
Idéhistoria B, 30 hp
Distans
Idéhistoria C, 30 hp
Öppen för sen anmälan
Kandidatuppsats i arkeologi, 30 hp
Öppen för sen anmälan
Kandidatuppsats i religionsvetenskap, 15 hp

Programkurser

Vissa av våra kurser ges enbart inom program. Dessa kan enbart sökas av de studenter som är registrerade på programmet.

Se våra programkurser