"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fältkurs med miljöarkeologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Genom fältundersökningar och laboratorieanalyser får du testa dina teoretiska kunskaper i praktiken, bekanta dig med arkeologisk och miljöarkeologisk utrustning och instrument och öva på olika metoder vid riktiga utgrävningar och i laboratorium.

"Vi jobbar med att ta fram, inte bara de arkeologiska föremålen, utan också små saker som sädeskorn, pollen och liknande för att få ett grepp om hur landskapet har skapats och påverkats av människan"

Se reportaget från en studentutgrävning i Röbäck, Umeå, under kursen Fältkurs med miljöarkeologi.

Om kursen

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande färdigheter i uppläggning och genomförande av arkeologiska och miljöarkeologiska fältundersökningar, efterföljande analysarbeten och tolkning.

Studenterna får praktiska färdigheter i uppläggning av undersökningsplaner, inventering, fältprospektering, miljöarkeologisk provtagning, arkeologisk undersökningsteknik, kartering och inmätning, rumslig databehandling med hjälp av GIS och muntlig/skriftlig presentation av arbetet.

Miljöarkeologin undersöker människans relation till miljön med hjälp av naturvetenskapliga analysmetoder

Miljöarkeologi handlar om att förstå hur människan påverkat miljön och hur miljön påverkat människan. Med naturvetenskapliga analyser av biologiska och kemiska spår som människor lämnat efter sig, eller föremål de tillverkat, skapar du en bild av människans roll inom olika ekosystem.

Anmälan och behörighet

Fältkurs med miljöarkeologi, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

31 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 45 hp kurser i arkeologi eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-13002

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Peter Holmblad, Studievägledare