Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Utbildning på forskarnivå vid Institutionen för psykologi

Är du intresserad av att lära mer och att fördjupa dig inom ämnet psykologi? Är du intresserad av att bidra med ny kunskap? Då är utbildning på forskarnivå vid Institutionen för psykologi något för dig!

Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser om 90 hp och ett avhandlingsarbete om 150 hp. Förutom fördjupade kunskaper inom psykologi övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

Studieplan

Hur söker jag?

Doktoranderna på institutionen har doktorandanställningar och har sökt tjänsterna när vi utlyst dem, bland annat genom annonser på hemsidan. Här kan du se vilka lediga jobb som finns på universitetet just nu.

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser vt-21/Spring 2021

För dig som är doktorand, sök önskad kurs genom att skicka mail till administratören för forskarutbildningen senast 15 november för vårterminens kurser.

Du kan även söka forskarutbildningskurser vid andra universitet. Läs mer: http://sncfp.psychology.su.se/kurser/

For more info, contact responsible teacher

Period 1 & 2

Avancerad neuropsykologi 2PS147 (15 hp) 100%
Advanced Neuropsychology
(Louise Rönnqvist)

Period 3 & 4

Beteendeförändring och rehabilitering (7,5 hp) 50%


Forskarutbildningskurser ht-21/Fall 2021

För dig som är doktorand, sök önskad kurs genom att skicka mail till administratören för forskarutbildningen senast 15 april för höstterminens kurser.

Du kan även söka forskarutbildningskurser vid andra universitet. Läs mer: http://sncfp.psychology.su.se/kurser/

For more info, contact responsible teacher

Period 1

Högre kognitiva funktioner 2PS089 (7,5 hp) 100%
Higher cognitive functions
(Ulrich Olofsson)

Period 1 & 2

Hälsopsykologi 1 introduktion (7,5 hp) 50%

Intelligens och IQ (7,5 hp) 50%

Människan ur ett utvecklingsperspektiv 2PS049 (15 hp) 100%
The human from a developmental perspective
(Grazia Carelli)

Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign 2PS102 (7,5 hp) 50%
Scientific Methods and Research Design
(Steven Nordin)

Period 3 & 4

Datainsamling och analys 2PS103 (7,5 hp) 50%
Data Collection and Analysis
(Linnea Karlsson)

Hälsopsykologi 2 Livsstilsperspektiv, (7,5 hp) 50%

Konflikt stress och mobbing ur ett ind och org perspektiv (7,5 hp) 50%

Studierektor för forskarutbildningen

Erik Domellöf
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 24