"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning vid Institutionen för psykologi

Ämnet psykologi

Psykologiämnet är vetenskapsfält som handlar om att systematiskt utforska människors tankar, känslor och beteenden. Psykologi passar för dig som är intresserad av såväl hur människor fungerar som individer som i grupper och organisationer. Psykologin som ämne har stor bredd och är därför indelat i flera underkategorier såsom till exempel socialpsykologi, kognitionspsykologi, klinisk psykologi, biologisk psykologi, personlighetspsykologi och många fler områden. Vid våra utbildningar och kurser kan du fördjupa dig i många av dessa inriktningar.

Våra utbildningar

Inom institutionens utbildningar studerar omkring 650 studenter per år. Av dessa studerar den största andelen studenter vid något av institutionens två psykologprogram - Psykologprogrammet och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Vi har också ett psykoterapeutprogram och från och med hösten 2020 finns alla förberedande kurser inför psykoterapeutprogrammet  i universitets utbildningsutbud antingen som fristående kurser eller inom kurspaket. Läs mer om dem i Frågor och svar på  Psykoterapeutprogrammets programsida.

Dessutom är institutionen för psykologi värd för både Kandidatprogrammet och Masterprogrammet i kognitionsvetenskap. Inom dessa utbildningar samverkar vi med flera andra institutioner. Samverkan mellan institutionerna för psykologi, idé och samhällsstudier, språkstudier, datavetenskap, integrativ medicinsk biologi och designhögskolan gör utbildningarna till universitetets mest tvärvetenskapliga.

Från och med höstterminen 2020 kommer institutionen för psykologi även att vara värdinstitution för Tränarprogrammet. Vi ger därutöver flera fristående kurser vid institutionen och medverkar i ett flertal andra utbildningar vid Umeå universitet, såsom till exempel logopedprogrammet och lärarprogrammen.

Institutionens senaste tillskott i programportföljen är Magisterprogrammet i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi, som hade sitt första intag hösten 2021.

Vid institutionen utbildar vi också forskare i psykologi. Om du är intresserad av att bli forskare i psykologi ska du läsa mer om vår utbildning på forskarnivå.

Sju profilområden

Institutionens verksamhet är indelad i olika områden som avspeglar vilka forsknings- och utbildningsområden vi har vid institutionen. Dessa kan du läsa mer om nedan:

Arbete, organisation och samhället
Hjärnan, arv och miljö i interaktion
Hälsa och miljö
Idrott, fysisk aktivitet och hälsa
Klinisk psykologi
Kognition
Utveckling i alla livsfaser

Senast uppdaterad: 2024-04-25