Anton Backe

Installationen Quotidian Ascension består av flera konstverk som kretsar kring naturlagar, principer om harmoni och strukturer som binder oss.

Det igenkännliga och dagligt återkommande är i konversation med matematisk mysticism. I Hollerith Breach har hundratals hål borrats genom en vägg från utställningsrummet till ett förråd som används av museet. Hålen är ordnade i strukturella rader som bildar ett meddelande i Hollerith-kod, tidigare använt för hålkort-skrift, en föregångare till dagens datoriserade system. I Monotonicity I-II ser vi vardagliga föremål gjutna i bivax upplysta inifrån, kanske som ett sätt att locka till sig insekter.

'The recognisable and the daily reoccur within strict mathematical mysticism. Ascension. Mundane objects transforming. Repetitive patterns breaking up and reappearing.'

The scenario is set for an insect to fall into a tray of honey – a honey trap. In the ancient correspondence – relayed by the trope of light – the insect becomes a figure of knowledge as well as nature. A solar figure, of cognition that gives the mind and the senses access to invisible juxtapositions: the insect, the work, the everyday work, a moment of tense wonder and illumination.

Utställda verk, examensutställning

QUOTIDIAN ASCENSION 2021

Hollerith Breach, Holes

Monotonicity I, Casts of document, trays in beeswax, lights

Monotonicity II, Cast of pencils in beeswax, lights, cable

Solitary Bee, Ventilation grills, lights

Honey Trough, Aluminium, ecological honey

Senast uppdaterad: 2022-02-21