Emma Hjelm

Emma Hjelm skapar sina animerade filmer utifrån en känsla eller en stämning.

Ämnen som hon undersöker är ensamhet, längtan, vardag och känslan av att vara obekväm. Hon studerar gärna närgånget en rörelse med hjälp av loopar och upprepningar. Genom en kombination av ljud och mänskliga röster förmedlas intrycket av att ett rum eller ett föremål har ett medvetande och minns vad det upplevt. På så sätt kan det berätta sin historia.

Videoverket Oviss väntan utgår från en tanke om att alla fiktiva karaktärer faktiskt existerar. Karaktärerna bor med varandra i ett inre hus där de väntar på att få användas. Filmen porträtterar detta hus, där karaktärerna är inhysta i de olika rummen. Genom animationens olika material och tekniker speglas deras väntan och önskan att bli redo för att komma ut i världen.

Utställda verk, examensutställning

Oviss väntan: Video, stop-motion animation, blandteknik, 13 min

Intervju

Emma Hjelm, född 1988, Stockholm.

Senast uppdaterad: 2022-02-17