"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arktisk och samisk forskning

Intresset för arktisk och samisk forskning är större än någonsin. I en tid av förändrade förutsättningar ser vi nya utmaningar. Det kan handla om konkurrerande markanvändning för samhällen och industrier, utveckling, miljö- och säkerhetsintressen. Samer och andra urfolk i norr har egna utmaningar relaterat till en kolonial historia, t.ex. hälsa och språk. Vid universitet finns två forskningscentrum av relevans för arktisk och samisk forskning: Arktiskt centrum och Várdduo.

Arktiskt centrum vid Umeå universitet har en samordnande roll för forskare med arktisk eller nordlig tematik inom universitetets samtliga fakultetsområden. I  dagsläget är mer än 200 forskare anknutna till Arktiskt centrum. En donation till Arktiskt centrum innebär ett stöd till den fakultetsövergripande samordningen av arktisk forskning vid Umeå universitet.

Várdduo – Centrum för samisk forskning har en samordnande funktion för samisk och urfolksrelaterad forskning vid Umeå universitet. En donation till Várdduo innebär ett stöd till den fakultetsövergripande samordningen av samisk och urfolksrelaterade forskning vid Umeå universitet.

Fördjupa dig

Vår forskning inom arktisk och samisk forskning spänner över många discipliner. Läs mer om den forskning och utbildning vi bedriver på området.
Várdduo - Centrum för samisk forskning

Genom tvärvetenskapligt arbete utvecklar och breddar Várdduo den samiska forskningen.

Arktiskt centrum

Arktiskt centrum är ett samverkanscentrum för arktisk tvärvetenskaplig forskning och utbildning.

Umeå är en del av Arktis

Vad är Arktis? Det finns många definitioner, men både Norrbotten och Västerbotten räknas in i svenska Arktis.

Med fokus på samers hälsa

Urfolk har generellt sämre hälsa än övrig befolkning, men lagen förbjuder inhämtning av etnicitet.

Arktisk lärarutbildning på gång

Lärarhögskolan skapar ny arktisk lärarutbildning för social rättvisa och jämlikhet i ett samarbetsprojekt.

Hur påverkas den samiska identiteten av läroplaner?

Ny avhandling av Charlotta Svonni undersöker läroplaners specifika innehåll för samisk undervisning.

Kontaktpersoner

Kontakt

Anngelica Kristoferqvist
Övrig/annan befattning, utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 35

För frågor om samisk forskning

Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-08-21