Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arktisk och samisk forskning

Intresset för arktisk och samisk forskning är större än någonsin. I en tid av förändrade förutsättningar ser vi nya utmaningar. Det kan handla om konkurrerande markanvändning för samhällen och industrier (t.ex. gruvnäringen), utveckling, miljö- och säkerhetsintressen. Samer och andra urfolk i norr har egna utmaningar relaterat till en kolonial historia, t.ex. hälsa och språk. Vid universitet finns två forskningscentrum av relevans för arktisk och samisk forskning: Arcum och Várdduo.

Arcum har en samordnande roll för forskare med arktisk eller nordlig tematik inom universitetets samtliga fakultetsområden. I  dagsläget är mer än 300 forskare affilierade till Arcum. En donation till Arcum innebär ett stöd till den fakultetsövergripande samordningen av arktisk forskning vid Umeå universitet.

Várdduo har en samordnande funktion för samisk och urfolksrelaterad forskning vid Umeå universitet. En donation till Várdduo kan dels innebära ett allmänt stöd till den fakultetsövergripande samordningen av samisk forskning vid Umeå universitet, dels riktas direkt till något av Várdduos prioriterade forskningsområden: mark och vatten, kultur och historia, språk och utbildning, samt hälsa och levnadsvillkor.

Fördjupa dig

Vår forskning inom arktis och samisk forskning spänner över många discipliner. Läs mer om den forskning och utbildning vi bedriver på området.
Várdduo - Centrum för samisk forskning

Genom tvärvetenskapligt arbete utvecklar och breddar Várdduo den samiska forskningen.

Artiskt centrum

Umeå universitet har en rik och tvärvetenskaplig arktisk forskningsagenda som innefattar samtliga fakulteter.

Umeå är en del av Arktis

Vad är Arktis? Det finns många definitioner, men både Norrbotten och Västerbotten räknas in i svenska Arktis.

Med fokus på samers hälsa

Urfolk har generellt sämre hälsa än övrig befolkning, men lagen förbjuder inhämtning av etnicitet.

Arktisk lärarutbildning på gång

Lärarhögskolan skapar ny arktisk lärarutbildning för social rättvisa och jämlikhet i ett samarbetsprojekt.

Övervakning och förvaltning av fjällsjöar i ett föränderligt klimat

Forskare vill förbättra kunskapen och övervakningen av klimatpåverkan på arktiska sjöar.

Kontaktpersoner

För frågor om arktisk forskning

Anngelica Kristoferqvist
Övrig/annan befattning, projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 35

För frågor om samisk forskning

Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post