Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Nyheter från Lärarhögskolan

Yrkeslärarutbildningen håller hög kvalitet
Publicerad: 25 feb, 2021

Umeå universitets yrkeslärarutbildning håller hög kvalitet visar Universitetskanslerämbetets utvärdering.

Dåliga förutsättningar för skollunchen
Publicerad: 18 feb, 2021

Trots goda ambitioner kan skollunchen upplevas som rörig, svårorganiserad och stressig.

Pengar till forskning om hållbar utemiljö på storförskolor
Publicerad: 03 feb, 2021

Formas har anslagit medel för en tvärvetenskaplig studie om betydelsen av förskolebarns utemiljöer.

Mätbara mål och elever i centrum för litteraturundervisning
Publicerad: 13 jan, 2021

Två vanligt förekommande syften med litteraturläsning i gymnasieskolan är språkutveckling och läsförståelse.

Hur kan problematisk skolfrånvaro vändas till närvaro?
Publicerad: 11 jan, 2021

Skolfrånvaro är ett problem som medför många negativa konsekvenser, men det finns vägar tillbaka till skolan.

Fjärrundervisning skapar förutsättningar för små kommuner
Publicerad: 16 dec, 2020

En del av universitets försöksverksamhet utgörs av ett samarbete kring fjärrundervisning.

Avhandling om elevers motivation utsedd till Skolportens favorit
Publicerad: 16 dec, 2020

Anders Hofverbergs avhandling har valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Hur rättvist är högskoleprovet?
Publicerad: 07 dec, 2020

Gynnas eller missgynnas vissa grupper av högskoleprovets utformning?

Fem frågor till Karolina Broman i utbildningskommittén
Publicerad: 30 nov, 2020

Karolina Broman forskar om hur vi lär oss kemi och leder fakultetens utbildningskommitté.

Lärare fick bekanta sig med Din Kemi under fortbildningsdag
Publicerad: 23 nov, 2020

Läromedlet Din Kemi som utvecklats bland annat av forskare vid Umeå universitet, visades för lärare.

Sofie Areljung förstärker forskarskolans ledningsgrupp
Publicerad: 13 nov, 2020

Vi hälsar Sofie välkommen till ledningsgruppen för forskarskolan inom utbildningsvetenskap

Privata aktörer och kommersialisering i förskola och skola
Publicerad: 05 nov, 2020

Linda Rönnberg ska studera privata aktörer och kommersialisering i förskola och skola.

Fem frågor om ingenjörsstudenten och hållbarhet till Johanna
Publicerad: 05 nov, 2020

Johanna Lönngren ska beforska ingenjörsstudenters känslor när de arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vilken betydelse har platsen vid studie- och yrkesvägledning
Publicerad: 03 nov, 2020

Studie- och yrkesvägledning av utlandsfödda ungdomar ska undersökas i en studie finansierad av LH

Studie av barns erfarenheter av vattenbrist
Publicerad: 03 nov, 2020

Karin Sporre har finansieras av LH för att studera barns erfarenheter av vattenbrist.