Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutioner och enheter

Institutioner, centrumbildningar och arbetsenheter bedriver forskning och undervisning inom respektive område.

Lärare är anställda vid en institution/enhet medan utbildningsprogram kan engagera lärare från flera institutioner och fakulteter.

Institutioner

Epidemiologi och global hälsa

Prefekt: Anna-Karin Hurtig
Stf/bitr prefekt: Klas-Göran Sahlén
webbplats

Farmakologi och klinisk neurovetenskap

Farmakologi, klinisk farmakologi, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi.
Prefekt: Stig Jacobsson
Stf. prefekt: Sofia Mattsson
webbplats

Folkhälsa och klinisk medicin

Allmänmedicin, dermatologi och venereologi, lungmedicin, medicin, miljömedicin, näringsforskning, reumatologi, yrkesmedicin.
Prefekt: Ulf Näslund
Bitr./stf. prefekt: Anders Blomberg
webbplats

Integrativ medicinsk biologi

Anatomi, fysiologi, histologi med cellbiologi.
Prefekt: Per-Arne Oldenborg
Stf. prefekt: Staffan Johansson
webbplats

Kirurgisk och perioperativ vetenskap

Anestesiologi, handkirurgi, kirurgi, klinisk fysiologi, ortopedi, plastikkirurgi, urologi och andrologi.
Prefekt: Christina Ljungberg
Stf. prefekt: Markku Haapamäki
webbplats

Klinisk mikrobiologi

Biomedicinsk laboratorievetenskap, immunologi/immunkemi, infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi, klinisk immunologi, virologi.
Prefekt: Anders Sjöstedt
Stf. prefekt: Mari Norgren
webbplats

Klinisk vetenskap

Barn- och ungdomspsykiatri, logopedi, obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik, pediatrik, professionell utveckling, psykiatri, psykoterapi, öron-, näs- och halssjukdomar.
Prefekt: Anders Behndig
Stf. prefekt: Fredrik Karlsson
webbplats

Medicinsk biovetenskap

Fysiologisk kemi, klinisk kemi, medicinsk och klinisk genetik, patologi
Prefekt: Magnus Hultdin
Stf. prefekt: Monica Holmberg
webbplats

Medicinsk kemi och biofysik

Medicinsk biofysik, medicinsk kemi.
Prefekt: Andrei Chabes
Stf. prefekt: Stefan Björklund
webbplats

Molekylärbiologi

Cell- och molekylärbiologi, medicinsk mikrobiologi, molekylär genetik, tumörbiologi.
Prefekt: Anna Berghard
1:e Stf. prefekt: Matthew Francis
2:a Stf. Prefekt: Maria Fällman
webbplats

Odontologi

Cariologi, endodonti, klinisk oral fysiologi, käkkirurgi, odontologisk materialvetenskap, oral cellbiologi, oral diagnostik, oral diagnostisk radiologi, oral mikrobiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti, protetik.
Prefekt: Anders Wänman
Stf. prefekt: Eva Levring Jäghagen
webbplats

Omvårdnad

Omvårdnadsforskning.
Prefekt: Britt-Marie Lindgren
Bitr. prefekt: Birgitta Olofsson
webbplats

Samhällsmedicin och rehabilitering

Arbetsterapi, geriatrik, idrottsmedicin, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin, fysioterapi.
Prefekt: Ann Sörlin
Stf. prefekt: Ulla Nygren
webbplats

Strålningsvetenskaper

Diagnostisk radiologi, onkologi, radiofysik/medicinsk teknik.
Prefekt: Tufve Nyholm
Stf. och bitr. prefekt: Mikael Johansson
webbplats

Centrumbildningar

Umeå Centre for Functional Brain Imaging (UFBI)

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning.
Föreståndare: Professor Lars Nyberg
webbplats

Umeå Centre for Microbial Research (UCMR)

Umeå centrum för mikrobiell forskning.
Föreståndare: Professor Bernt Eric Uhlin
webbplats (eng.)

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

Forskningslaboratoriet MIMS.
Föreståndare: Professor Bernt Eric Uhlin
webbplats (eng.)

Arbetsenheter

Enheten för biobanksforskning (EBF)

Föreståndare: Docent Ingvar Bergdahl
webbplats

Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB)

Prefekt: Professor Leif Carlsson
webbplats

Umeå Centre for Molecular Medicine (UCMM)

Prefekt: Professor Lena Gunhaga
webbplats

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

Föreståndare: Professor Tommy Olsson
webbplats