Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutioner och enheter

Institutioner, centrumbildningar och arbetsenheter bedriver forskning och undervisning inom respektive område.

Lärare är anställda vid en institution/enhet medan utbildningsprogram kan engagera lärare från flera institutioner och fakulteter.

Institutioner

Epidemiologi och global hälsa

Prefekt: Anna-Karin Hurtig
Stf/bitr prefekt: Klas-Göran Sahlén
webbplats

Folkhälsa och klinisk medicin

Allmänmedicin, dermatologi och venereologi, lungmedicin, medicin, miljömedicin, näringsforskning, reumatologi, yrkesmedicin.
Prefekt: Anders Blomberg
Stf. prefekt: Lisbeth Slunga Järvholm
webbplats

Integrativ medicinsk biologi

Anatomi, fysiologi, histologi med cellbiologi, farmakologi, klinisk farmakologi, farmaci.
Prefekt: Staffan Johansson
Bitr./stf. prefekt: Stig Jacobsson
webbplats

Kirurgisk och perioperativ vetenskap

Anestesiologi, handkirurgi, kirurgi, klinisk fysiologi, ortopedi, plastikkirurgi, urologi och andrologi.
Prefekt: Christina Ljungberg
Stf. prefekt: Markku Haapamäki
webbplats

Klinisk mikrobiologi

Biomedicinsk laboratorievetenskap, immunologi/immunkemi, infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi, klinisk immunologi, virologi.
Prefekt: Magnus Evander
Bitr./stf. prefekt: Anders Johansson, Victoria Heldestad
webbplats

Klinisk vetenskap

Barn- och ungdomspsykiatri, logopedi, obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik, pediatrik, professionell utveckling, psykiatri, öron-, näs- och halssjukdomar, neurovetenskaper.
Prefekt: Torbjörn Lind
Stf. prefekt: Fredrik Karlsson
Bitr. prefekt: David Lindquist
webbplats

Medicinsk biovetenskap

Fysiologisk kemi, klinisk kemi, medicinsk och klinisk genetik, patologi
Prefekt: Magnus Hultdin
Stf. prefekt: Monica Holmberg
webbplats

Medicinsk kemi och biofysik

Medicinsk biofysik, medicinsk kemi.
Prefekt: Erik Johannsson
Stf. prefekt: Nasim Sabouri
webbplats

Molekylärbiologi

Cell- och molekylärbiologi, medicinsk mikrobiologi, molekylär genetik, tumörbiologi.
Prefekt: Matthew Francis
1:e Stf/bitr. prefekt: Mari Norgren
2:a bitr. prefekt: Jenny Persson
webbplats

Odontologi

Cariologi, endodonti, klinisk oral fysiologi, käkkirurgi, odontologisk materialvetenskap, oral cellbiologi, oral diagnostik, oral diagnostisk radiologi, oral mikrobiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti, protetik.
Prefekt: Pernilla Lif Holgersson
Stf. prefekt: Eva Levring Jäghagen
webbplats

Omvårdnad

Omvårdnadsforskning.
Prefekt: Britt-Marie Lindgren
Bitr. prefekt: Helena Antonsson
webbplats

Samhällsmedicin och rehabilitering

Arbetsterapi, geriatrik, idrottsmedicin, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin, fysioterapi.
Prefekt: Therese Eskilsson
Stf. prefekt: Apostolos Theos
webbplats

Strålningsvetenskaper

Diagnostisk radiologi, onkologi, radiofysik/medicinsk teknik.
Prefekt: Tufve Nyholm
Stf. och bitr. prefekt: Mikael Johansson
webbplats

Centrumbildningar

Umeå Centre for Functional Brain Imaging (UFBI)

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning.
Föreståndare: Professor Lars Nyberg
webbplats

Umeå Centre for Microbial Research (UCMR)

Umeå centrum för mikrobiell forskning.
Föreståndare: Professor Yaowen Wu
webbplats

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

Forskningslaboratoriet MIMS.
Föreståndare: Professor Oliver Billker
Stf. och bitr. föreståndare: Anna Överby Wernstedt
webbplats (eng.)

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

Föreståndare: Professor Lars Nyberg
webbplats

Arbetsenheter

Enheten för biobanksforskning (EBF)

Föreståndare: Docent Ingvar Bergdahl
webbplats

Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB)

Prefekt: Professor Leif Carlsson
webbplats

Umeå Centre for Molecular Medicine (UCMM)

Prefekt: Professor Helena Edlund
Bitr./stf. prefekt: Lena Gunhaga
webbplats