MIMS Clinical Research Fellows

För att stärka den kliniska forskningen och närmare integrera preklinisk och klinisk forskning lokalt och nationellt beslutade MIMS 2009 att initiera ett program för Clinical Research Fellows. MIMS tilldelar Clinical Research Fellowships till kliniker som nyligen har doktorerat och har en stark forskningsbakgrund.

Priset kommer med upp till 12 månaders forskningstid för MIMS Clinical Research Fellow  och två år av en postdoktor för att arbeta i samarbete med en MIMS-, eller en PI vid en annan nordisk partnerskapsnod eller EMBL. Denna meningsfulla länk mellan kliniska projekt och grundforskning som bedrivs vid MIMS eller dess partners har visat sig vara framgångsrik för att täcka alla translationella aspekter från bänk till säng. Varje medicinsk fakultet i Sverige har varit representerad i MIMS Clinical Research Fellowship Programme.

Sedan fellowship-programmet inrättades 2009 har MIMS delat ut 13 forskarstipendier till kliniker vid universitetssjukhus i hela Sverige. 
Över 70 forskningsartiklar publicerade av MIMS Clinical Research Fellows aktiva under 2019-2023.  

Vård

Utlysning 2024 - MIMS Clinical Research Fellowship

Utlysning 2024 - MIMS Clinical Research Fellowship

Utveckla ett forskningsprogram inom det breda området infektionsmedicin i samarbete med en forskare.


Aktiva MIMS Clinical Research Fellows

Anne-Marie Fors Connolly, Umeå Universitet

Anne-Marie Fors Connolly

Anne-Marie Fors Connolly

Docent/forskare/läkare vid Umeå universitet

Sara Gredmark Russ, Karolinska

Sara Gredmark Russ

Sara Gredmark Russ

Adjungerad lektor, Karolinska institutet

Forskningsbeskrivning

Anne-Marie Fors Connolly

Min forskning är inriktad på att studera livshotande och försvagande akuta och långsiktiga komplikationer efter virusinfektioner, och hur man identifierar individer med risk för komplikationer eller allvarlig sjukdom innan de blir infekterade. Denna forskning kombinerar det högkvalitativa befolkningsregistret för hela Sverige med den unika kohorten av individer i norra Sverige som har lämnat blodprover sedan många år tillbaka för forskningsändamål. De virus som ingår i mina projekt är SARS-CoV-2, influensa och Puumala-virus; och alla dessa virus är anmälningspliktiga sjukdomar. Det innebär att varje individ i Sverige som har ett laboratorieverifierat positivt test rapporteras till en central databas för övervakning av smittsamma sjukdomar, och dessa data kan sedan extraheras och korslänkas med flera nationella register som täcker information från socioekonomiska variabler till komorbiditet, behov av intensivvård och även de som behöver vara sjukskrivna under en längre tidsperiod.


Sara Gredmark Russ

Vi studerar nya virusinfektioner, med fokus på Tick-Borne Encephalitis Virus (TBEV), som infekterar det centrala nervsystemet. Vi studerar hur viruset orsakar sjukdom hos människor genom att kombinera immunologiska analyser av patientprover med epidemiologiska studier. Vi utför också grundläggande experimentell virologisk forskning för att förklara sjukdomspatogenes. Sammantaget har vår forskning en translationell och klinisk bas inom området infektionssjukdomar.

Senast uppdaterad: 2024-06-17 Sidansvarig: Nora Lehotai

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från