MIMS Investigators

De är ett litet antal yngre forskare av liknande kaliber och karriärstadium som MIMS Group Leaders som inte får finansiering från MIMS, men vars forskning kompletterar MIMS/EMBL gemenskapen särskilt väl.

MIMS Investigators

Lars-Anders Carlson, Umeå uinversitet

Lars-Anders Carlson

Lars-Anders Carlson

MIMS Investigator sedan 2020 och Wallenberg Molecular Medicine Fellow sedan 2016

Laura Carroll, Umeå universitet

Laura Carroll

Laura Carroll

MIMS Investigator sedan 2022, SciLifeLab Data-Driven Life Science Fellow sedan 2022


Forskningsbeskrivining

Lars-Anders Carlson

Jag är fascinerad av hur virus möblerar om inuti de celler som de infekterar. Ett positivsträngat RNA-virus har ofta ett genom med en enda gen och cirka tiotusen baser, men det kan ändå helt omforma cytoplasman inom några timmar efter infektionen. För att förstå hur detta går till kombinerar vi metoder som biokemisk rekonstitution och strukturbiologi in situ (kryoelektron-tomografi). 


Laura Carroll

(Meta)genomisk sekvensering spelar en allt viktigare roll inom klinisk mikrobiologi och folkhälsa. Därför växer mängden offentligt tillgängliga (meta)genomiska data från mikrober, inklusive patogener, snabbt. Som beräkningsmikrobiolog utvecklar och använder jag bioinformatiska metoder, som kan söka i dessa massiva datamängder för att förbättra patogenövervakning, källspårning, utbrottsdetektering och riskbedömning.

Senast uppdaterad: 2023-08-02 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från